GROOTEBROEK - Vanaf 27 maart zijn archeologen van ADC ArcheoProjecten en Archol BV bezig met archeologisch onderzoek aan de westrand van Grootebroek, langs de Raadhuislaan. Eind 2018 wordt hier gestart met de nieuwbouwwijk Waterweide.

Op het perceel zijn sporen gevonden van een dorpje uit de Bronstijd, ongeveer 3500 jaar geleden. Omstreeks 1400 voor Chr. werden hier boerderijen gebouwd en akkers aangelegd. Net als nu moest de grond goed gedraineerd worden, daarom vinden we tientallen slootjes uit de Bronstijd. In deze slootjes bevind zich het afval van de Westfriese bronstijdboeren zoals stukken aardewerk en vele dierenbotten.

Sporen in kaart brengen
De komende 2 weken wordt de bovengrond in rap tempo verwijderd en afgevoerd. Elke dag kan een terrein van wel 2.000 vierkante meter worden onderzocht!

Het is voor de archeologen elke dag weer spannend wat er wordt aangetroffen. In het zuiden langs de provinciale weg zijn twee boerderijen gevonden en verder noordelijk komen tientallen kleine ronde structuren voor, die als opslagplaats hebben gediend. Het geheel ligt in een fraaie verkaveling die door de slootjes duidelijk zichtbaar wordt. De archeologen hopen de komende dagen nog meer boerderijen te vinden, maar ook een grafheuvel kan zomaar in de verkaveling opduiken.

Meegraven
In de eerste twee weken van mei kunt u meegraven met de archeologen. Dit kan op woensdag 2 mei, donderdag 3 mei, vrijdag 4 mei, dinsdag 8 mei en woensdag 9 mei. 's Morgens van 9.00-12.00 uur en/of 's middags van 13.00-16.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven voor vrijdag 27 april bij Carla Soonius van Archeologie West-Friesland via c.soonius@hoorn.nl.

Op zaterdag 12 mei is er vanaf 10.00 uur een open dag op de locatie.