ENKHUIZEN - In de gemeente Enkhuizen is sinds dit jaar het Ondernemersfonds gestart.

Het Ondernemersfonds is er voor de financiering van gezamenlijke activiteiten in het algemeen belang van de ondernemers. Dit kunnen nieuwe, maar ook reeds bestaande activiteiten zijn.

Doel

Het doel van een ondernemersfonds is financiële middelen creëren voor activiteiten in het algemeen belang van de ondernemers en deze op collectieve wijze in te zetten.

Initiatief

Het initiatief is genomen door het bestuur van de Ondernemers Federatie Enkhuizen (OFE) in overleg met de overige ondernemersverenigingen in Enkhuizen. De gemeenteraad heeft eind 2017 ingestemd met het instellen van een Ondernemersfonds vanaf 2018.

Verhoging OZB

Vanaf dit jaar wordt de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor alle niet-woningen (eigenaren en gebruikers) verhoogd met ca. 17% die rechtstreeks voor het fonds bedoeld is.

De OZB wordt door de gemeente geheven en ziet u terug op de aanslag gemeentelijke belastingen die deze week verstuurd is.

Informatie

Meer informatie leest u op www.ondernemersfondsenkhuizen.nl.

Heeft u vragen neem dan contact op via tel: 06-46578602 of info@ondernemersfondsenkhuizen.nl.