STEDE BROEC - In de wijk Rozeboom hebben we onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de steigers. Hieruit blijkt dat onderhoud nodig is en we een aantal steigers moeten vervangen. Ons plan is na de zomervakantie te starten met de werkzaamheden. Aan het eind van het jaar is de klus klaar.

Wat gaat er gebeuren?
De huidige steigers zijn gemaakt van hout. Bij het vernieuwen zullen we kunststof materiaal gebruiken. Dat heeft een lange levensduur en is onderhoudsarm. De vorm van de steigers zal nauwelijks veranderen. Als het nodig is, passen we ook het openbaar groen en de bestrating aan.

In de bijlage vindt u een ontwerptekening als voorbeeld voor de nieuwe steigers en een kaart met daarop de plaats van de steigers.

Steiger Trechter (nr. 1)
Deze steiger gaan we verwijderen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe beschoeiing en een lage leuning op de walkant. De plek blijft door deze aanpassing geschikt als visplek en voor het aanleggen van bootjes. Ook kijken we of andere beplanting nodig is.

Steiger Strekel (nr. 2)
De helft van deze steiger maken we toegankelijk voor mindervaliden. Ook het toegangspad passen we aan zodat de steiger bereikbaar is voor rolstoelen en rollators. De andere helft wordt een aanlegplek voor bootjes. In het hoge hek aan de walkant komen twee doorgangen.

Steiger Rak (nr. 3)
Zowel de steiger aan het Rak als de beschoeiing gaan we vervangen. Daarnaast maken we de toegang tot de steiger overzichtelijker door het snoeien van het openbaar groen en het verwijderen van een deel van de struiken.

Steiger Troffel (nr. 4)
De steiger en de damwand aan de Troffel gaan we verwijderen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe beschoeiing. De steiger is slecht en de damwand is verzakt door het plateau dat grenst aan de damwand. Bovendien ligt de steiger verscholen achter het plateau en wordt daardoor niet gebruikt. Het plateau vervangen we door een aflopend talud met gras en struiken. Het pad naar de sloot blijft liggen.

Vragen?
De bijgaande tekening geeft een beeld van ons idee voor het vernieuwen van de steigers. Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via gemeente@stedebroec.nl onder vermelding van ‘steigers Rozeboom’. Uw reacties ontvangen wij graag vóór 21 april.