ENKHUIZEN - De werkzaamheden voor het realiseren van het noodgebouw van basisschool Het Driespan zijn zo goed als afgerond.

Sinds maandag 13 november krijgen de kinderen van de school weer dagelijks les in het nieuwe gebouw.

Brand

Op zaterdagavond 14 oktober is er een brand uitgebroken in basisschool Het Driesplan locatie Flosbeugel. De school is onherstelbaar verwoest en het naast gelegen pand van Berend Botje is zwaar beschadigd geraakt. Het verlies van de school heeft veel mensen geraakt, maar betekent ook werk aan de winkel. Er moest zo snel mogelijk onderdak aan de 250 leerlingen en het team van de basisschool worden geboden.

Noodgebouw

De afgelopen vier weken is een noodgebouw achter de afgebrande school gerealiseerd voor de duur van circa 2 jaar. Er is in zeer korte periode een bijna onmogelijke klus geklaard. Er staat een school met 10 lokalen, sanitaire ruimtes, een gymruimte, een aula en een schoolplein.

Dank voor alle hulp!

Burgemeester Jan Baas: “Het is gelukt om de kinderen weer naar school te laten gaan, mede dankzij hulp van de directie en de medewerkers van het Driespan, ouders en andere betrokken partners. Ook de vrienden van de Flosbeugel wil ik bedanken. Zij hebben veel acties opgezet om het team en de leerlingen van de school een hart onder de riem te steken. Iedereen staat voor elkaar klaar en dat is hartverwarmend om te zien. Tot slot wil ik de direct omwonenden bedanken voor hun begrip. Zij hebben de nodige ‘overlast’ ervaren vanwege het bouwverkeer.”

Opening

Ouders, leerlingen, maar ook buurtbewoners konden maandagmiddag kijken in het nieuwe gebouw tijdens de officiële opening. Wethouder Dorus Luycks gaf Wilco Dam, directeur van de school, een cadeau namens de gemeente. Dit is een boekenkast in de vorm van een Engelse bus. De school had deze speciaal gemaakt voor de Engelstalige boeken. Helaas is deze door de brand verloren gegaan. De gemeente zorgt ervoor dat er een ‘replica’ wordt gemaakt van deze bijzondere kast.

De gemeente wenst alle kinderen en medewerkers van de school en goede start toe in het nieuwe gebouw.