ENKHUIZEN - In de raadsvergadering van dinsdag 4 april zijn de heren Dorus Luyckx en Erik Struijlaart aangesteld als nieuwe wethouders van Enkhuizen. Zij vormen samen met Jan Baas het college van Enkhuizen en beginnen nu aan een inwerkperiode. Voor de resterende bestuursperiode 2017 – 2018 geldt binnen het college van burgemeester en wethouders vanaf 4 april 2017 de volgende verdeling van portefeuilles:

Burgemeester Jan Baas:    

Bestuur, Openbare orde en veiligheid, Communicatie en ICT, externe relaties, Financiën (inclusief belastingen en grondbedrijf).

Dorus Luyckx:

Eerste loco burgemeester, Sociaal domein, Sport en Cultuur, Onderwijs,  Milieu, Waterbeleid, Begraafplaats, Dierenwelzijn. Project: Hertenkamp.

Erik Struijlaart:

Tweede loco burgemeester, Personeel en Organisatie, Fysieke leefomgeving (R.O., Volkshuisvesting, Stadsbeheer incl. Verkeer en Vastgoedbeleid), Arbeidsmarktbeleid, Economie (incl. camping en markt) en Havens; Project REZ.