STEDE BROEC - Na het vertrek van wethouder Jan Munnik in december vorig jaar heeft het college de nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld voor de resterende bestuursperiode in 2018.

De plek van Jan Munnik wordt niet ingevuld door een nieuwe wethouder. Dit betekent dat de onderwerpen uit zijn portefeuille zijn verdeeld over de huidige collegeleden.

Burgemeester Wortelboer: Openbare orde en veiligheid, Personeel en organisatie, Bestuurlijke vernieuwing, Regionale samenwerking, Communicatie, Drank-, drugs- en horecabeleid

Wethouder Nico Slagter: Financiën, Sport en recreatie, Inkoop en aanbesteding, Automatisering, Recreatieschap, Gezondheidszorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wethouder Ton Schuitemaker: Burgerparticipatie, Beheer openbare ruimte, Beheer gebouwen, Kunst en cultuur, Verkeer & vervoer, Dienstverlening, Onderwijs

PDF: Portefeuilleverdeling 2014-2018 per 02-01-2018 (PDF, 87.96 KB)

Wethouder Bart Nootebos: Ruimtelijke ordening en wonen, Grondexploitatie, Economische zaken en arbeidsmarkt, Milieu, Monumentenzorg, Sociale zaken, Duurzaamheid, Welzijn