ENKHUIZEN - Albertine van Vliet-Kuiper is sinds deze week aan de slag gegaan als waarnemend burgemeester van Enkhuizen. Afgelopen vrijdag heeft het college de (nieuwe) portefeuilleverdeling vastgesteld voor de resterende bestuursperiode in 2018:

Wnd. burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper:

Bestuur, Openbare orde en veiligheid, Communicatie en ICT, externe relaties, Grondbedrijf.

Wethouder Dorus Luyckx:

Eerste locoburgmeester, Sociaal domein, Sport en Cultuur, Onderwijs, Milieu, Waterbeleid, Begraafplaats, Dierenwelzijn. Project: Hertenkamp.

Erik Struijlaart:

Tweede locoburgemeester, Personeel en Organisatie, Fysieke leefomgeving (R.O., Volkshuisvesting, Stadsbeheer incl. Verkeer en Vastgoedbeleid), Arbeidsmarktbeleid, Economie (incl. camping en markt) en Havens, Financiën (inclusief belastingen); Project: REZ.