ENKHUIZEN - In het najaar van 2020 worden in opdracht van de provincie twee kinderspeelplaatsen in Enkhuizen voorzien van een nieuwe laag schone grond. Het gaat om de speelplaatsen aan de Nassaustraat (bolwerk) en de Nanne Sluisstraat (langs vesting en bolwerk). Deze aanpassing is een gevolg van een grootschalig loodonderzoek dat in 2019 in opdracht van de provincie Noord-Holland is gehouden bij tal van kinderspeelplaatsen in Westfriesland.

Bodemsituatie

Bij twee speelplaatsen in Enkhuizen is de gemiddelde concentratie lood in de bodem hoger dan is toegestaan voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Inmiddels zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd en ligt er een bodemsaneringsplan. Gelet op de bijzondere situatie van de bolwerken (monumentale en archeologische waarden en beeldbepalende bomen) heeft het opstellen van dit plan enige tijd in beslag genomen. Zodra er groen licht is voor de omgevingsvergunning en het bodemsaneringsplan, kan de uitvoering plaats gaan vinden. Dit zal rond oktober/november 2020 zijn en duurt ongeveer twee maanden.

Speeltoestellen komen terug
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bovenste grondlaag (ca. 30 cm) en het aanvullen van een schone grondlaag van ca. 50 cm. De speeltoestellen worden tijdelijk weggehaald en later teruggeplaatst. Ook wordt het gras weer opnieuw ingezaaid. Omwonenden hebben een brief ontvangen over de geplande werkzaamheden. Deze brief en meer (achtergrond)informatie kunt u ook vinden op www.enkhuizen.nl/lood.

Handen wassen
Spelen in de speeltuinen vormt nog steeds geen gevaar of risico’s zolang kinderen van 0 tot 6 jaar geen grond in hun mond stoppen en na het spelen hun handen goed wassen. Meer informatie hierover is ook te vinden op de website van de GGD: www.ggdhollandsnoorden.nl (zoek op ‘lood’).