ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen gaat het parkeren en het autoverkeer in de binnenstad aanpakken. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, staan in het nieuwe parkeer- en verkeersontwikkelplan voor Enkhuizen. Doel van het plan is dat de binnenstad van Enkhuizen ook in de toekomst leefbaar blijft en de parkeer- en verkeersdruk vermindert.

Parkeer- en verkeersontwikkelplan
Het autobezit in de binnenstad neemt nog steeds toe. De leefbaarheid en veiligheid staan steeds meer onder druk. Om de stad aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers zijn maatregelen nodig. In het nieuwe parkeer- en verkeersontwikkelplan staat de visie op de parkeer- en verkeerscirculatie in de komende jaren en de oplossingsrichtingen om de stad leefbaar te houden. Het plan is ook de leidraad om tot een nieuw parkeerbeleid te komen. Het college stelt de gemeenteraad voor eerst het parkeren in de historische binnenstad aan te pakken.

Aanpak parkeren

Het parkeren wordt door zowel inwoners als ondernemers al jarenlang als knelpunt ervaren. Om het parkeren beter en eerlijker te reguleren, is het voorstel betaald parkeren en een nieuw vergunningensysteem in te voeren en de meeste blauwe zones op te heffen. Daarvoor is het wel nodig nieuwe parkeervoorzieningen aan de rand van de stad te maken. Dat vermindert de parkeerdruk in het centrum. Het college stelt de raad voor de haalbaarheid en locaties voor nieuwe parkeervoorzieningen te onderzoeken.

Met betaald parkeren kan de gemeente de bezoekersstroom reguleren. De tarieven en parkeertijden verschillen per stadsdeel. Daardoor zullen bijvoorbeeld toeristen verder van het centrum parkeren dan mensen die de stad maar kort bezoeken. De opbrengst wordt gebruikt voor het aanleggen van nieuwe parkeervoorzieningen.

De parkeerdruk wordt ook lager door het aantal vergunningen te verminderen. Met een nieuw vergunningensysteem regelt de gemeente het maximaal aantal vergunningen per adres. En hoe we omgaan met parkeervergunningen voor nieuwe bouwprojecten in de binnenstad.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Ook een van de ambities uit het nieuwe parkeer- en verkeersontwikkelplan is het stimuleren van alternatieven voor het gebruik van de auto. Naast de aanpak van het parkeren wil de gemeente daarom het verkeer in de binnenstad beter reguleren zodat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Dit kan gerealiseerd worden door straten in de binnenstad autovrij of autoluw te maken.

Het verbeteren van de fiets- en wandelverbindingen is ook een van de maatregelen waarmee de gemeente aan de slag wil. De belangrijkste wandelroute is de route tussen het station en de binnenstad. Deze route moet aantrekkelijker worden voetgangers.

Meerjarenplan
De oplossingen en maatregelen in het parkeer- en verkeersplan worden niet tegelijk uitgevoerd. Wat snel en eenvoudig kan, wordt eerst aangepakt zoals het verbieden van grote vrachtwagens in de binnenstad. Voor andere maatregelen is meer onderzoek nodig. Daarom is het een plan voor meer jaren.

Bewoners en ondernemers denken mee
Om een goed beeld te krijgen van de knelpunten in de binnenstad zijn er dit jaar bijeenkomsten gehouden met raadsleden, inwoners en ondernemers uit de detailhandel, horeca- en toerismebranche. In deze bijeenkomsten is gesproken over hoe men de binnenstad van Enkhuizen ervaart, hoe de toekomst eruit moet zien en welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn betrokken bij het opstellen van het parkeer- en verkeersontwikkelplan.

Ook bij de verdere uitwerking van maatregelen uit het parkeer- en verkeersontwikkelplan zal de gemeente bewoners en ondernemers uitnodigen om mee te denken.

Besluit

Het parkeer- en verkeersontwikkelplan komt op 12 januari 2021 aan de orde in de vergadering van de commissie Grondgebied (GGB). Op 26 januari 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het vaststellen van het parkeer- en verkeersontwikkelplan.