ENKHUIZEN - Het college van Enkhuizen neemt maatregelen om ook dit jaar de Melkmarkt tijdelijk af te sluiten voor auto’s en fietsers van 28 april tot 1 november. Om verkeershinder voor omliggende straten in het centrum te verminderen worden aanvullende maatregelen genomen. Deze volgen uit de evaluatie van de afsluiting in de zomer van 2020. Aan de hand van het effect van de maatregelen zal het college besluiten of er tussentijds nog aanpassingen nodig zijn.


Het tijdelijk afsluiten van de Melkmarkt is een maatregel in de coronapandemie om de horeca meer ruimte te bieden voor het uitstallen van terrassen. Dit was in 2020 nodig vanwege de verplichte coronamaatregel om 1,5 meter afstand tussen mensen te houden. Ook voor dit jaar geldt deze afstandsregel.

Maatregelen
De Melkmarkt is een belangrijke doorgaande route voor verkeer. Bij het nemen van de maatregelen voor de tijdelijke afsluiting houdt de gemeente rekening met de aandachts- en verbeterpunten uit de evaluatie van de afsluiting vorige zomer. Vooral in ’t Suud was veel overlast van verkeer dat dit deel van het centrum als omleidingsroute gebruikte. Van 28 april tot 1 november gelden daarom naast de afsluiting van de Melkmarkt de volgende maatregelen:

- Eénrichtingsverkeer in de Sint Janstraat richting de Dijk;

- Zuider Havendijk alleen toegankelijk voor aanwonenden;

- Eenrichtingverkeer in de Zuider Havendijk in de richting van de Bocht naar de Kalksteiger.

- De Bocht blijft open als ontsluiting voor o.a. HVC-auto’s;

- Vrachtautoverbod voor de Zuiderhavendijk, Drie Groene Eikels, Boschplein en omgeving.

Uiterlijk 31 augustus beslist het college of het gewenst is de tijdelijke afsluiting van de Melkmarkt eerder te beëindigen dan 1 november.

Minder auto’s in centrum
Naast het verminderen van verkeershinder in ’t Suud zet de gemeente ook in op het weren van auto’s in het centrum. Doorgaand verkeer wordt om het centrum geleid via de Provincialeweg en de Dreef. De omleidingsroute en de verwijzing naar de parkeerterreinen aan de rand van de stad wordt dit jaar duidelijker aangegeven met borden. Wethouder Esther Heutink heeft daarnaast ook een verzoek aan de inwoners: “Woont u in Enkhuizen, kom dan zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar het centrum. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het autoverkeer in de stad vermindert.”

Verkeerseffecten meten
Na het instellen van verkeersmaatregelen gaat de gemeente de verkeerseffecten monitoren en evalueren. Op verschillende plekken worden metingen verricht voor de hoeveelheid verkeer en de trillingen die auto’s veroorzaken.

Wethouder Esther Heutink geeft aan dat het college goed heeft nagedacht over de maatregelen: ”We weten dat de maatregelen een grote impact hebben. Bij ons besluit om de Melkmarkt tijdelijk af te sluiten hebben we zorgvuldig naar de belangen gekeken van zowel de inwoners, horeca, ondernemers, winkeliers en toeristen. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen naar de zin maken. Daarom zullen we in overleg met bewoners van de binnenstad tussentijds bekijken of er aanpassingen nodig zijn”.