ENKHUIZEN - Op 24 april zijn drie inwoners van de gemeente Enkhuizen benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde anders dan in vorige jaren. Burgemeester Eduard van Zuijlen heeft de gedecoreerden op vrijdag 24 april jl. voor 13.00 uur in een telefoongesprek laten weten dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in een ridderorde. De decorandi kregen deze dag een boeket en een felicitatiebrief bezorgd.

Welke inwoners hebben een lintje gekregen?
De inwoners van de gemeente Enkhuizen, die op 24 april 2020 benoemd zijn als Lid in de Orde van Oranje Nassau, zijn:

· de heer Anthonius Johannes Dekker
De heer Dekker maakt zich al vele jaren verdienstelijk voor het verenigingsleven in Enkhuizen en Bovenkarspel. Bij voetbalvereniging K.G.B. in Bovenkarspel heeft hij een aanzienlijke staat van dienst op zijn conto staan; al ruim 25 jaar is hij actief; eerst als begeleider van het eerste elftal, hij is lid geweest van de sponsorcommissie en hij heeft ondersteuning gegeven bij o.a. de opzet en de ontwikkeling van de presentatiegids. De laatste jaren is hij assistent scheidsrechter van het derde elftal.

Vanaf 2012 is de heer Dekker chauffeur bij de ‘Belmobiel’, een vervoerservice voor 60-plussers, die wordt gerund door vrijwilligers. Daarnaast is hij voorzitter van de maatschappij tot Nut van 't Algemeen Departement Enkhuizen en hanteert hij sinds 2017 de voorzittershamer bij bridgevereniging Sans Fumée, waarvan hij al bijna 30 jaar lid is. In een tijd dat veel verenigingen het niet makkelijk hebben om bestuursleden en vrijwilligers te vinden en zij het ledenaantal zien teruglopen, is het opvallend dat de verenigingen waar de heer Dekker bij betrokken is, in de lift zitten.

· de heer Petrus Dirk Cornelis Kulk
De heer Peter Kulk is een goed voorbeeld van iemand die zich gedurende lange tijd belangeloos heeft ingezet als vrijwilliger van het reddingstation Enkhuizen. Op 1 april 1998 is hij daar als motordrijver gestart. Daarnaast maakte hij deel uit van de varende bemanning en is hij nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud van de reddingboten van Enkhuizen.

Sinds 1 oktober 2013 is Peter helper aan de wal en zorgt hij nog steeds voor het materieel, waardoor de bemanning er altijd op kan vertrouwen dat het materieel in opperste staat van gereedheid is. Naast zijn inzet tijdens acties, oefeningen en onderhoud droeg Peter 24/7 zijn pager. Dit 24/7 beschikbaar zijn en weg moeten op het moment dat de pager afgaat is niet alleen voor de vrijwilliger een belasting, maar ook voor het gezin.

Peter heeft deelgenomen aan 673 acties, waarbij 1781 mensen veilig aan wal werden geholpen.

· mevrouw Emerentia Anna Maria (Emmy) Leeuwinga-Bakker
Vanaf 1998 is mevrouw Leeuwinga-Bakker actief bij Christelijke Sport Vereniging Dindua en Voetbal Vereniging Dindua, Hartstichting, Stichting Ouderenzorg Wilgaerden en Unie van Vrijwilligers.

Bij de voetbalvereniging Dindua is ze vanaf 2005 een vrijwilliger waar altijd een beroep op gedaan kan worden voor bardiensten en andere activiteiten zoals de klaverjasavonden, de kantine-commissie en schoolvoetbal.

Voor de Hartstichting zet mevrouw Leeuwinga-Bakker zich al negen jaar in met collecteren. Vanaf 2003 is ze vrijwilligster in woonzorgcentrum Sint Nicolaas in Enkhuizen. Elke dinsdagochtend zat zij achter de balie als receptioniste. Na een reorganisatie is deze functie vervangen door een betaalde kracht, maar nog steeds is ze vrijwilliger bij de bingo op de vrijdagmiddag. Ook in Woonzorgcentrum Overvest is mevrouw Leeuwinga-Bakker al 21 jaar gastvrouw bij verschillende activiteiten, zoals Koningsdag, optredens en evenementen.

Mevrouw Leeuwinga-Bakker wordt door iedereen omschreven als een enthousiaste, hartelijke en graag geziene medewerkster.

Beslissing over aangepaste lintjesregen
Het kabinet heeft bekend gemaakt, dat er tot 1 september a.s. geen bijeenkomsten en evenementen kunnen plaatsvinden. Dit heeft ook invloed op de manier waarop de Koninklijke onderscheidingen dit jaar zijn uitgereikt. In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is besloten dat de geplande Algemene Gelegenheid op 24 april wel doorging, maar op een aangepaste manier.
Aangezien het daadwerkelijke uitreiken van de versierselen niet op 24 april plaats kon vinden, wordt er gekeken naar een dag later dit jaar, waarop dit wel kan. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Publicatie in de Staatscourant
De namen van de gedecoreerden zijn in een speciale editie van de Staatscourant op 24 april a.s. om 13.00 uur gepubliceerd.