ENKHUIZEN - Onzichtbare verzorgers worden ze wel genoemd. De mensen die, vaak als vanzelfsprekend, zorgen voor hun partner, familielid of goede bekende. Veel mensen krijgen de hulp van hun naasten om zo lang mogelijk lekker te kunnen blijven wonen. Maar dat kan alleen zolang die naaste dat volhoudt. Vandaar dat er steeds meer initiatieven en regelingen zijn om de mantelzorgers te ondersteunen. Dat kan op allerlei manieren.

Wanneer ben je een mantelzorger?

U geeft mantelzorg als u voor iemand zorgt in uw omgeving. U doet dat vrijwillig, omdat u een relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren. De hulp varieert van verzorging en hulp bij het huishouden tot en met het geven van geestelijke steun en het verplegen van iemand met een beperking. Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen in de samenleving. De hulp van een mantelzorger gaat verder dan vrijwilligerswerk of de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven. Vaak wordt als regel aangehouden dat er sprake is van mantelzorg als u gemiddeld 8 uur per week zorg verleent aan een naaste, voor een periode langer dan drie maanden.

Hulp voor de mantelzorger

Hier kunt u lezen wat de gemeente voor u kan doen. De gemeente en verschillende organisaties ondersteunen de mantelzorger:

  • WelWonen biedt verschillende mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen, zoals met het Enigmahuis in Enkhuizen.
  • Op de website Kennisplatform Mantelzorg Westfriesland staat informatie over ondersteuning voor mantelzorgers in West-Friesland
  • Een cliëntondersteuner helpt u bij het vinden van de juiste hulp. Meer informatie vindt u hier: cliëntondersteuning Enkhuizen.
  • Vraag hulp aan vrijwilligers. Bij het Vrijwilligerspunt kunt u een hulpvraag stellen, het Vrijwilligerspunt zoekt dan een vrijwilliger bij uw hulpvraag.
  • Via de gemeente krijgt u, als mantelzorger, meer dan 75% korting op hulp in de huishouding. Zie hiervoor het punt “huishoudelijke hulp voor mantelzorgers”.
  • MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.
  • Mee & de Wering: u kunt met een medewerker praten over de zorg die u nodig heeft en kijken naar de mogelijkheden de mantelzorg minder intensief te maken.