BOVENKARSPEL - Na Stede Broec en Drechterland volgt op donderdag 3 juni de laatste informatieavond voor inwoners van de gemeente Enkhuizen. Tijdens de eerste twee digitale informatieavonden waren circa 20 deelnemers aanwezig. Zij ontvingen informatie over de Transitievisie Warmte, dat onderdeel is van de energietransitie. De vragen, meningen en discussies leverden een goede bijdrage om de visie een stap verder te brengen. De visie zal na de zomervakantie aangeboden worden aan de raden voor besluitvorming.

Transitievisie Warmte
In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. De SED gemeenten werken zo stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving. Hiervoor onderzoeken we eerst per gemeente wat de mogelijkheden zijn. En in welke wijken we voor 2030 het beste kunnen starten met een wijkaanpak. De uitkomst hiervan komt in een ‘Transitievisie Warmte’. Nadat de visie vastgesteld is door de raden wordt per startwijk een concrete uitwerking gemaakt in de Wijkuitvoeringsplannen.

Verloop eerste informatieavonden
Alle avonden vinden digitaal plaats. Wethouder Bart Nootebos opende de eerste avond voor deelnemers vanuit Stede Broec: “Hoe betrekken wij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij deze transitie? Elke fase kent zijn eigen vorm van participatie en we gaan in het traject van de Transitievisie Warmte steeds intensiever participeren. Tijdens deze eerste bijeenkomst informeren wij en halen wij uitgangspunten en eventuele zorgen op. Later in het traject gaan wij de mogelijkheden bespreken.”

Mening van inwoners is belangrijk
In lijn met de door de raden eerder vastgestelde uitgangspunten kwam tijdens de tweede informatieavond in Drechterland duidelijk naar voren dat betaalbaarheid belangrijk is bij de overstap (transitie) naar aardgasvrij. Ook verbetering voor het milieu, betrouwbaarheid en veiligheid werden onder andere als belangrijke aandachtspunten genoemd door de deelnemers. Bij de afsluiting bedankte wethouder Jeroen Broeders de deelnemers voor hun bijdrage en sprak uit dat hij het “een prettig gesprek vond dat een goede bijdrage heeft geleverd om de gedachten te ordenen over de aanpak en de op te stellen visie”.

Bijeenkomst gemist?
Volgende week donderdag 3 juni start om 19.30 uur de derde en tevens laatste online informatieavond voor de gemeente Enkhuizen, maar inwoners woonachtig in Stede Broec of Drechterland kunnen zich hier ook voor aanmelden. Doordat de Transitievisie Warmte gezamenlijk wordt opgesteld is een groot deel van de getoonde informatie ook voor de andere gemeenten van toepassing. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van de gemeente Enkhuizen