ENKHUIZEN - Vier bijzondere inwoners van Enkhuizen ontvingen vandaag een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Van Zuijlen tijdens de jaarlijkse lintjesregen


Elisabeth Turksma-Biere

In 2006 heeft Lies Turksma-Biere samen met anderen het initiatief genomen om tijdens het 650 jaar vieren van de stadsrechten in Enkhuizen een gedenkwaardige gebeurtenis met de titel 'De inval van de Broekers' uit 1425 nagespeeld. Ook in het Zuiderzeemuseum is zij een actieve vrijwilliger die bijdraagt aan verschillende evenementen zoals Pietendorp, maar ook in het verhalenhuis is zij te vinden waar zij bezoekers voorleest uit diverse mythes en sages.

Vanaf 2007 is Lies verbonden aan de Sgt. Pepper's Jazz=Club, waar zij lid van de redactie van het kwartaalblad Hot News is. Vanaf 2006-2007 is Lies programmamaker geweest bij de lokale radio omroep, later WEEFF en tot slot is zij actief bij Oranjevereniging Juliana, waar zij diverse activiteiten ondersteunt.

Bernaditte Veenstra-Koolhaas

Al meer dan 60 jaar is mevrouw Veenstra-Koolhaas lid van het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps (KSM) en in die 60 jaar is zij altijd actief betrokken geweest in diverse bestuursfuncties. 25 jaar penningmeester, 18 jaar secretaris en 3 jaar vice voorzitter. Daarnaast beheerde zij ook de uniformen, muziekinstrumenten en bladmuziek. Ook was zij zeer betrokken bij het organiseren van concerten, een verloting tijdens een concert en het regelen van de prijzen.

Voor het 100 jarig bestaan van het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps in 1990 moest er een nieuw uniform komen, hier was mevrouw Veenstra-Koolhaas bij betrokken. Zij stelde, samen met haar echtgenoot, een kwartetspel samen over Enkhuizen. Daarvan zijn bijna alle 2500 spellen verkocht en dat leverde toen een bedrag op van ca. fl. 18.000,--. 20 jaar is zij actief betrokken geweest bij het leerlingenorkest Music Stars. Nog steeds zorgt zij voor het kleine onderhoud van de instrumenten die eigendom zijn van KSM.

Het echtpaar Jacobus J.G. Reijnders- Cornelia C.M. Reijnders-van der Stam

De zwager van de heer Reijnders, Ben van der Stam, zette zich in voor kinderen met Cerebral Palsy (hersenbeschadiging) in Nepal. Hij was nauw betrokken bij de Self-help Group for Cerebral Palsy (SGCP).

Na het vliegtuigongeluk van de heer Ben van der Stam in 1992, verdiept het echtpaar zich in het goede werk dat Ben van der Stam deed in Nepal en in 1993 beginnen zij met kleine inzamelingsacties en in december 2000 besluiten ze zich formeler in te gaan zetten voor de CP kinderen in Nepal en in 2000 werd de Stichting Holland Building Nepal opgericht. Het primaire doel was een fysiotherapie- en schoolgebouw te bouwen waar de gehandicapte kinderen langdurig van konden profiteren. in 2009 zijn nog een wachtershuisje, een school voor speciaal onderwijs en een werkplaats gerealiseerd. in 2010 heeft de Stichting het keurmerk Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. De tomeloze en belangeloze inzet van het echtpaar Reijnders heeft in Nepal heel wat levens kleur gegeven. Gehandicapte kinderen met een uitzichtloze situatie zijn mede dankzij de persoonlijke betrokkenheid van het echtpaar Reijnders uit de anonimiteit gehaald.

In de afgelopen jaren heeft de Stichting Holland Building Nepal met ondersteuning vanuit de AFAS Foundation een achttal projecten uitgevoerd in Nepal. Daar waar de hulp het hardst nodig is in Nepal heeft het echtpaar Reijnders op diverse manieren bijgedragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van diverse doelgroepen.

Al meer dan 20 jaar ondersteunt het echtpaar Reijnders bij de ontwikkeling van de infrastructuur van de Self-help Group for Cerebral Palsy (SGCP) in Nepal en bij de introductie van SGCP Nepal Europa en Nederland in het bijzonder. Daarmee stellen zij het SGCP in staat om een goed netwerk uit te bouwen dat bestaat uit Europese studenten, vrijwilligers, experts, donoren en organisaties.