ENKHUIZEN - Op woensdag 26 april reikte burgemeester Jan Baas een koninklijke onderscheiding uit aan 3 inwoners van Enkhuizen. Twee personen werden gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau en één inwoner als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Robert Jacob Pieter Baan, Officier in de orde van Oranje Nassau

 • Begin 2000 heeft de heer Baan, toen nog werkzaam bij de Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel Sluis & Groot in Enkhuizen, Koppert Cress overgenomen. Dit was de kans om zijn passie, gezond voedsel maken en promoten, nog veel beter tot ontplooiing te brengen.
 • De heer Baan wordt beschreven als een enorme ambassadeur voor de Nederlandse tuinbouw. Staatshoofden, ministers, politici, bedrijfsleven, maar ook klassen met schoolkinderen hebben altijd een groots en indrukwekkend welkom op zijn bedrijf gehad.
 • Zijn ultieme doel is om manieren te vinden hoe mensen gezonder ouder kunnen worden. Vooral omdat hij vindt dat de Nederlandse tuinbouw beter met de wetenschap dient samen te werken om Nederland gezonder te maken.
 • De heer Baan streeft ernaar dat voeding weer gezien wordt als basis voor onze gezondheid, teruggaan naar wat we vroeger aten. Met als gevolg een gezonder, beter, leuker leven voor iedereen, miljarden besparingen voor Volksgezondheid en de oplossing voor het toekomstige voedselprobleem.

Judith Johanna Karreman, Lid in de orde van Oranje Nassau

 • Mevrouw Karreman is sinds april 2011 vrijwilligster in Woonzorgcentrum Overvest, zij beheert in Overvest het winkeltje en is ook gastvrouw bij modeshows in Overvest.
 • Ook was zij twee jaar lang secretaris van de Unie van Vrijwillgers (UvV) Vanaf februari 2016 is mevrouw Karreman voorzitter van de UvV.
 • Daarnaast is mevrouw Karreman actief als vrijwilligster voor het welzijnswerk bij Welwonen. Zij is werkzaam voor het Belmobiel project.
 • Vanaf 1981 is mevrouw Karreman secretaris van De Maatschappij tot NUT van het Algemeen (NUT). Het NUT is opgericht in 1748 en is de oudste vereniging in Enkhuizen. Het oorspronkelijke doel is de burgerij laten omgaan met geld, de Nutspaarbank werd hiervoor opgericht, bibliotheken werden gesticht en de vereniging richtte scholen op voor het algemeen onderwijs. Nu zijn er in Nederland nog zo'n 120 zogenoemde Nutsscholen.

Keimpe Auke Veenstra, Lid in de orde van Oranje Nassau

 • De heer Veenstra is vanaf 1997 ceremoniemeester tijdens de 4 mei herdenking. Zijn verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie van de 4 mei herdenking in de Zuiderkerk, het uitnodigen van sprekers, het verzorgen van een bijdrage van de jeugd en muzikale omlijsting.
 • Daarnaast is de heer Veenstra sinds 6 jaren werkzaam als chauffeur bij de Belmobiel, een project van Welwonen.
 • Voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is de heer Veenstra penningmeester en verzorgt hij het financiële overzicht voor de ledenvergadering en het hoofdbestuur.
 • Ook voor het in 2006 opgeheven Enkhuizer Mannenkoor heeft de heer Veenstra veel werk verricht