ENKHUIZEN - Op woensdag 26 april om 11.00 uur reikte burgemeester Van Zuijlen een koninklijke onderscheiding uit aan de heer Jan Pieter Reinstra. In de trouwzaal van het stadhuis in Enkhuizen ontving meneer Reinstra de versierselen en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Naussau.


De heer Reinstra is al 20 jaar lid van het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps Enkhuizen. Naast het muziek maken is hij ook op diverse andere terreinen actief. Zoals het verzorgen van het KSM archief, bijhouden van jaarboeken en nieuwsbrieven voor de leden. Meneer Reinstra is verder lid/voorzitter van de Musical Movements commissie en in die hoedanigheid coördineert hij alle activiteiten met betrekking tot het organiseren van deze concerten. Van sponsorwerving tot het regelen van de gastartiesten, alles voor het slagen van een muzikale avond.

Ook bij Muziekvereniging Dindua is de heer Reinstra zeer actief. Vanaf zijn 12e jaar is hij al lid van deze vereniging. In 1972 werd de heer Reinstra lid van het afdelingsbestuur/technische commissie van de afdeling muziek. Daarna volgden nog diverse bestuursfuncties zoals voorzitter en penningmeester. Daarnaast was de heer Reinstra ook lid van diverse commissies, waaronder de jubileumcommissie en de concertcommissie.

Voor de Westerkerk organiseerde de heer Reinstra in 2006 het concert ‘Fantasy Night’ ter gelegenheid van de feestelijkheden rond het 650-jarig bestaan van de stad Enkhuizen. Na de goede samenwerking met de organisatie van dit evenement, heeft de heer Reinstra zich aangemeld als vaste vrijwilliger van de Westerkerk om zich op allerlei gebieden in te zetten voor het monumentale gebouw.

Vele jaren was de heer Reinstra een actieve vrijwilliger bij PKN Medemblik. Hij was als diaken medeverantwoordelijk voor het beheer en verdeling van het diaconaal geld. Daarnaast is hij een aantal jaren voorzitter van diaconie geweest. Samen met de predikant was meneer Reinstra het gezicht van de kerkelijke gemeente. Ook was de heer Reinstra vele jaren betrokken bij het Kerkblad ‘Onderweg’ al schrijver en redacteur.