ENKHUIZEN - Op dit moment zijn er binnen de vesting van Enkhuizen veel initiatieven voor invulling van panden die volgens het bestemmingsplan niet mogelijk zijn. Het gaat veelal om verzoeken om winkels of bedrijfspanden om te bouwen naar woningen of appartementen. De gemeente Enkhuizen wil eerst nieuwe afspraken maken over de extra parkeerdruk van dergelijke initiatieven. Daarom is er de komende maanden een stop op nieuwe ontwikkelingen met extra parkeerplaatsen.Hergebruik van panden goede ontwikkeling

Wethouder Struijlaart: “In algemene zin juichen wij het gebruik van leegstaande panden toe. Echter deze ontwikkelingen betekenen bij de huidige regels vaak extra parkeerdruk in de betreffende buurt. Door de toch al beperkte parkeergelegenheid in de historische binnenstad kan het op sommige plaatsen voor de bestaande bewoners, bedrijven en bezoekers minder eenvoudig zijn om in de buurt van de bestemming te parkeren.”


Bestemmingsplanwijzigingen ‘on hold’

De gemeenteraad heeft door middel van een zogenaamd voorbereidingsbesluit besloten te wachten om in te stemmen met plannen voor een nieuwe invulling van bestaande panden. Dit in afwachting van de vaststelling van een nieuw parkeerbeleid.


Onderzoek reguleren parkeervraag

Onderzocht wordt of met nieuwe regels het mogelijk wordt de parkeervraag in de historische binnenstad beter te reguleren. Enkele mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een wachtlijst voor parkeervergunningen, of bij nieuwe ontwikkelingen geen of zeer beperkt parkeervergunningen verstrekken. Nu is dit nog niet mogelijk. Daarom neemt de gemeente het voorlopige besluit even te wachten met bestemmingsplanwijzigingen waar parkeerplaatsen een rol spelen.


Nieuw parkeerbeleid

Naar verwachting neemt de gemeenteraad nog voor de zomer een besluit over het nieuwe parkeerbeleid. In afwachting hiervan worden indieners van nieuwe initiatieven geïnformeerd over het voorbereidingsbesluit. Wanneer parkeren op eigen terrein in te vullen is, zijn ontwikkelingen gewoon mogelijk. Voor situaties waarbij het parkeren op eigen terrein niet mogelijk is geldt voor nu een stop op nieuwe ontwikkelingen.