ENKHUIZEN/STEDE BROEC - Op vier scholen voor het voortgezet onderwijs in Stede Broec en Enkhuizen is op 12 en 19 november onderzoek gedaan naar de inhoud van de leerlingenkluisjes. Tijdens de controle zijn drugshonden ingezet die in aanwezigheid van de gemeente, politie de kluisjes controleerden bij de Praktijkschool West-Friesland, het Martinuscollege, het Clusius College en het RSG. Bij de controle zijn geen drugs aangetroffen.

Convenant Veilige School

Bij de scholen staat veiligheid hoog in het vaandel. De scholen voor het voortgezet onderwijs in Stede Broec en Enkhuizen, het Openbaar Ministerie, de Politie Noord-Holland Noord, de gemeente Stede Broec en de gemeente Enkhuizen hebben gezamenlijk het ‘Convenant Veilige School’ ondertekend. Hiermee verplichten de partijen zich in te zetten voor het creëren van een veilig klimaat in en om de middelbare scholen in Stede Broec en Enkhuizen.

Periodieke controle
Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is speerpunt in het beleid binnen zowel de gemeente Stede Broec als de gemeente Enkhuizen. Dit wordt ook besproken in het regulier overleg met de vier scholen. De gemeenten proberen de scholen waar mogelijk te ondersteunen bij de aanpak van het alcohol- en drugsgebruik. Een van de afspraken die de gemeenten met de scholen hebben gemaakt is een periodieke kluisjescontrole/drugscontrole op de scholen.

4000 kluisjes
Vier drugshonden hebben deze dagen ongeveer 4000 kluisjes gecontroleerd. De controle was speciaal gericht op de aanwezigheid van drugs. Er is positief op deze controle gereageerd. Het preventieve karakter van de controle lijkt zijn vruchten af te werpen: tijdens de controle is geen drugs aangetroffen, niet in de kluisjes maar ook niet bij de leerlingen.

De scholen en de gemeenten willen een duidelijk signaal aan leerlingen en ouders afgeven dat zij er alles aan zullen doen om drugs op en in de omgeving van scholen te weren. De inzet van de drugshonden is vooral preventief en als signaal naar buiten bedoeld. En met succes. De scholen zijn drugsvrij en doen er alles aan om dit zo te behouden.