ENKHUIZEN - Eind november hebben de gemeente Enkhuizen, Berend Botje en OBS Het Driespan, locatie Flosbeugel, een inloopavond georganiseerd. Op deze avond zijn twee onderwerpen aan bod gekomen.

Ontwerp Flosbeugel

Zo is een definitieve ontwerp van het gebouw en de terreininrichting gepresenteerd voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum Flosbeugel. Het ontwerp is door aanwezigen positief ontvangen. Omwonenden kregen de gelegenheid hierover vragen te stellen.

Verkeerssituatie rond de Flosbeugel
Het tweede onderwerp was de verkeerssituatie rond de Flosbeugel en de Jan Gooskaai. De gemeente heeft hierover drie voorstellen voorgelegd. Er is met omwonenden gesproken over aandachtpunten en wensen en er is geluisterd naar uiteenlopende suggesties van omwonenden. In het gesprek zijn de omwonenden en de gemeente tot een vierde voorstel gekomen.

Belangrijk is dat de verkeersveiligheid en –afwikkeling rond de school zo goed mogelijk passen bij de nieuwe situatie.

Vervolgstappen
Met de informatie van deze avond wordt het plan verder uitgewerkt. De verwachting is dat er in 2020 een definitief ontwerpplan ligt.