GEMEENTE ENKHUIZEN - Uit de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ in Enkhuizen blijkt, dat inwoners de gemeente een voldoende geven voor de inspanningen die ze verrichten voor hun burgers. Het betreft een tweejaarlijkse peiling onder inwoners naar de beleving van de dienstverlening en communicatie van de gemeente. Dit onderzoek wordt landelijk gehouden, waardoor de resultaten van gemeenten onderling vergeleken kunnen worden. De uitkomsten helpen gemeenten hun dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren.

Wat valt er op?
Ten opzichte van de resultaten in 2017 geven inwoners aan meer vertrouwen te hebben in het bestuur van de gemeente. Daarnaast waarderen inwoners de inspanningen van de gemeente om haar burgers te laten deelnemen aan de samenleving hoger dan het landelijk gemiddelde. Uit het onderzoek komt ook een aantal verbeterpunten naar voren. Zo geven inwoners aan beter geïnformeerd te willen worden over het afhandelen van hun vragen over producten en diensten. Ook de relatie tussen de gemeente en haar inwoners en de aanpak van leefbaarheid vragen om aandacht. De gemeente neemt de adviezen ter harte en gaat hiermee aan de slag. Burgemeester van Zuijlen zegt hierover: “Het is prachtig dat het vertrouwen in het bestuur is toegenomen. Daar zijn we echt heel blij mee. Maar een ‘voldoende’ als eindoordeel voelt niet echt als een voldoende. Graag zou ik willen, dat we in de loop van de jaren toegroeien naar een ‘goed’. Dat wordt een hele klus, maar we gaan er met z’n allen voor.”

Mening van inwoners is belangrijk
De mening van inwoners over de dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente is een belangrijke bron voor verbetering. Het onderzoek van ‘Waar staat je gemeente’ is één van de middelen die de gemeente gebruikt om haar inwoners te betrekken bij haar beleid en uitvoering. De gemeente Enkhuizen bedankt haar inwoners dan ook hartelijk voor hun medewerking aan dit onderzoek.