ENKHUIZEN - Het College van Burgemeester en Wethouders van Enkhuizen stelt de gemeenteraad voor om te investeren in basisschool Pancratius. Met het budget kan de school uitbreiden en deels inrichten.


Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Momenteel werkt een door de gemeente ingehuurde organisatie aan een Integraal Huisvestigingsplan (IHP) voor alle scholen in de gemeenten Enkhuizen, Stede broec en Drechterland. Eind 2023 moet dit klaar zijn. Een aantal scholen heeft al langere tijd te maken met ruimtegebrek of is aan renovatie toe. Daarom kan een aantal zaken niet wachten tot het IHP klaar is. Het Pancratius – dat onderdeel is van het schoolbestuur SKOWF – is daar een voorbeeld van.

Recht op meters en budget

Deze school is de afgelopen jaren structureel gegroeid. Dat betekent dat zij recht heeft op meer ruimte en een budget voor de eerste inrichting en meubilair. Hiervan maakt het Pancratius nu gebruik. De gemeente berekent het bedrag waarop een school recht op basis van het verschil tussen de ruimtebehoefte en de huidige capaciteit.

‘Goed onderwijs in een goede school’

Win Bijman, wethouder Onderwijs, over het te investeren bedrag: “Ik leg liever de nadruk op goed onderwijs in een goede school dan op het bedrag. Het is belangrijk voor de kinderen van Enkhuizen dat er goede basisscholen zijn. Daar moeten we de komende jaren veel in investeren. Dit is daar een eerste voorstel voor.”

Rol van de gemeente

Volgens de Wet op Primair Onderwijs (WPO) is de gemeente verantwoordelijk voor het huisvesten van basisscholen. Dit is verder uitgewerkt in de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Enkhuizen 2016’. Hierin staat dat scholen een zogenoemde voorziening kunnen aanvragen als zij structureel groeien. De gemeenteraad beslist over het budget. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) besluit over het onderwijsprogramma en overzicht onderwijshuisvesting. Dit is één document. Alle aanvragen die de gemeente goedkeurt komen op het programma. Alle aanvragen die ze uitstelt komen op een bijbehorend overzicht.

Volgende stappen

Naar verwachting besluit de gemeenteraad in april over het voorstel. Als zij akkoord gaat kan SKOWF de vergunningen aanvragen om te starten met de bouw.

Iedereen doet mee

Het programma onderwijshuisvesting en het financieren daarvan draagt bij aan onze sterke samenleving. Een samenleving in een aantrekkelijke omgeving waar inwoners oog hebben voor elkaar, waar kinderen gezond opgroeien en waarin mensen economisch zelfstandig zijn. Een samenleving met goede voorzieningen die inwoners met elkaar verbinden, waar mensen zichzelf kunnen redden en waar iedereen meedoet.

Samen een plek creëren waar alle inwoners zich thuis voelen

Met haar samenwerkingspartners zorgt de gemeente Enkhuizen voor de voorzieningen hiervoor. Zij ondersteunt inwoners met persoonlijk maatwerk, zodat iedereen de regie op zijn of haar eigen leven heeft. Zij stimuleren talent en helpen met middelen voor talentontwikkeling waar dat nodig is, zodat iedereen kansen krijgt om mee te doen in onze samenleving. Samen werken we aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving. Zo creëren we een plek waar alle inwoners zich thuis voelen.