ENKHUIZEN - Op 3 september organiseert Buurtwarmte Enkhuizen een informatiedag voor alle inwoners van de wijk Gommerwijk West-Zuid in het teken van duurzaam wonen, met speciale aandacht voor het wat en hoe van een lagetemperatuurwarmtenet. Het programma bestaat onder andere uit demonstraties van een warmtepomp, een boiler en een warmteterugwinapparaat.


Om 11.00 uur en 14.00 uur zijn er presentaties over het warmtenetproject, inclusief uitleg over hoe je als buurtbewoner lid kunt worden van de coöperatie.

Buurtwarmte Enkhuizen: pilotproject en onderdeel van Programma Aardgasvrije Wijken

Het project Buurtwarmte Enkhuizen sluit aan op de duurzaamheidsambitie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en daarom is dit project aangemerkt als pilotproject voor het Wijkuitvoeringsprogramma’s van de drie gemeenten, bedoeld om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen en zo als voorbeeld te dienen voor het verduurzamen van andere wijken. Deelnemers van het project zijn coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen, Karel Bolbloemen BV en gemeente Enkhuizen. Voor het warmtenet in de wijk zal in de toekomst gebruik gemaakt gaan worden van warmte afkomstig van de Warmte en Koude opslag (WKO) van Karel Bolbloemen BV en warmte uit een aangrenzende sloot.

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken werd in maart 2022 een subsidie van vier miljoen euro toegekend aan gemeente Enkhuizen, bedoeld voor uitvoeringskosten. Met deze subsidie worden onder andere de installatie voor de warmte-uitwisseling en de distributie van de warmte, het warmtenet en de huisaansluitingen gerealiseerd. Het project bereikte hiermee een bijzondere mijlpaal.Daarnaast kende provincie Noord-Holland een bedrag van € 200.000 euro toe voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. Dit plan beschrijft welke activiteiten nodig zijn om tot het warmtenet te komen. Naar verwachting is het wijkuitvoeringsplan begin 2023 klaar en het projectteam wil zo snel mogelijk daarna starten met de uitvoering.

Meer informatie

  • de informatiedag is van 10.00 uur tot en 16.00 uur
  • locatie: kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap, Schans 1, Enkhuizen

Buurtwarmte Enkhuizen wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers die samen met bewoners de wijk duurzamer willen maken. Voor meer informatie kijk op www.buurtwarmteenkhuizen.nl.