ENKHUIZEN - Na een lange periode van bestemmingsplanprocedures en gesprekken is het inrichtingsplan voor Recreatiegebied Enkhuizerzand gereed. In het laatste kwartaal van 2023 kunnen de eerste werkzaamheden starten. Gemeente Enkhuizen en EuroParcs willen inwoners en belangstellenden hierover informeren en organiseren daarom op 30 maart een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het inrichtingsplan Enkhuizerzand gepresenteerd en kunnen de aanwezigen vragen stellen. In de presentatie laten gemeente en EuroParcs zien hoe het proces is verlopen, hoe het gebied eruit komt te zien en wat de planning is.

In het inrichtingsplan wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden uit het bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied en met het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast zijn bijna alle onderdelen uit het participatieplan meegenomen in het inrichtingsplan. Inwoners die in het voorjaar van 2020 hebben meegedacht over de inrichting van het gebied hebben deze onderdelen aangedragen.

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 maart 2023 van 19.00 – 21.00 uur in Brouwerij De Werf, Paktuinen 6 te Enkhuizen. De inloop is vanaf 18.30 uur. Om in te kunnen schatten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, vragen wij inwoners en belangstellenden zich uiterlijk 28 maart aan te melden via enkhuizerzand@enkhuizen.nl.

Bestemmingsplanprocedure afgerond
In december heeft de gemeenteraad het partieel herziene bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied vastgesteld. Hierop is geen beroepschrift bij de Raad van State binnengekomen. Dat betekent dat het bestemmingplan onherroepelijk is geworden. EuroParcs kan nu starten met het aanleggen van het openbaar gebied -met groen en strand- en de bouw van een vakantiepark.

Planning

In het laatste kwartaal van 2023 starten de eerste werkzaamheden aan het openbaar gebied. Tegelijkertijd wordt het gebied voor het vakantiepark bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden aan de inrichting van het openbaar gebied en het vakantiepark lopen door in 2024 en 2025. De verwachting is dat de inrichting van het Enkhuizerzand eind 2025 gereed is.

Na de informatiebijeenkomst is de informatie, de planning en een aantal sfeerbeelden te bekijken op www.enkhuizen.nl/het-enkhuizerzand.