BOVENKARSPEL - De drie samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zet de komende jaren allerlei stappen om op termijn over te gaan van aardgas naar duurzame energiebronnen. We vinden het daarom belangrijk om inwoners regelmatig te informeren zodat zij mee kunnen denken. Zo ook over de Transitievisie Warmte. Inwoners zijn daarom van harte welkom op één van de digitale informatieavonden in mei.

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe en in welke volgorde we het isoleren en aardgasvrij maken van onze woningen aanpakken. Met de Transitievisie Warmte stelt de gemeenteraad ook de meest kansrijke wijken vast. Nadat de Transitievisie Warmte is vastgesteld wordt voor deze wijken een concreet plan opgesteld, het Wijkuitvoeringsplan. De Transitievisie Warmte is een momentopname. De techniek gaat verder en de komende jaren komen er ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden en verbeteringen voor een succesvolle overgang naar schone energie. Daarom wordt de Transitievisie Warmte elke vijf jaar herijkt en geactualiseerd.

Samenwerken

Het klimaat en de opwarming van de aarde zijn complexe onderwerpen die ons allemaal aangaan. Daarom hebben de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hun krachten gebundeld en maken gezamenlijk een Transitievisie Warmte. De drie gemeenten hebben het adviesbureau DWA in de arm genomen om een analyse te maken van alle beschikbare data en daarmee in kaart te brengen waar kansen liggen. Samen met de gemeente, is DWA de gastgever bij de onlinebijeenkomsten.

Data informatieavonden en aanmelden

Alle avonden worden digitaal (online) georganiseerd van 19.30 - 21.00 uur:
· Gemeente Stede Broec: dinsdag 25 mei 2021
· Gemeente Drechterland: woensdag 26 mei 2021
· Gemeente Enkhuizen: donderdag 3 juni 2021

Mocht een inwoner niet in de gelegenheid zijn om op de informatieavond van de eigen gemeente deel te nemen kunnen ze zich voor één van de andere dagen aanmelden. Aanmelden kan vóór 24 mei 2021 via het aanmeldformulier op de website van de betreffende gemeente: Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen.