ENKHUIZEN/HOOGKARSPEL - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt dit najaar het onderhoud voor het stedelijk water over van de gemeenten Enkhuizen en Drechterland. Het gaat om een groot deel van de sloten die binnen de bebouwde kom liggen. Iedereen die meer wil weten is welkom op de informatieavond op 17 november in de aula van de RSG vanaf 19.00 uur. Er vindt ook een informatieavond plaats in Hoogkarspel.


Sloten zijn belangrijk voor de doorstroming. Overtollig water moet snel worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen. Het hoogheemraadschap zorgt voortaan voor het maaien en baggeren van de sloten binnen de bebouwde kom die in verbinding staan met het watersysteem, dus met sloten en (ring)vaarten in het beheergebied. Het gaat om het water dat openbaar toegankelijk is, een publiek belang heeft en waarvan het onderhoud machinaal kan plaatsvinden. Alleen de kleine sloten blijven nog in beheer bij de gemeenten. Voor het schoonhouden van het water, zoals het verwijderen van zwerfafval, blijft de gemeente verantwoordelijk. Inwoners zullen niet veel merken van de overdracht. Behalve inwoners die nu zelf sloten onderhouden: in enkele gevallen hoeft dat niet meer. Inwoners waarvoor iets verandert ontvangen ook een informatiebrief.

Informatieavond

Wilt u meer weten over de overdracht, dan bent u welkom op een van de informatieavonden:

  • 16 november 2022, inloop tussen 19:00 en 21:00 in het gemeentehuis van gemeente Drechterland (Raadshuisplein 1, Hoogkarspel)
  • 17 november 2022, inloop tussen 19:00 en 21:00 in de aula van RSG Enkhuizen (Boendersveld 3, Enkhuizen).