ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen heeft 72 zienswijzen ontvangen over het ontwerpbestemmingsplan Enkhuizerzand. Er komen achttien zienswijzen vanuit instanties. De overige van particulieren. De meeste zorgen worden geuit over de museale beleving van het Zuiderzeemuseum.

Als het bestemmingsplan onveranderd blijft, komen er straks vier strekdammen in het water te liggen met vakantiewoningen die tot elf meter hoog gebouwd kunnen worden. De woningen grenzen direct aan het museum en dat zien veel organisaties en inwoners van Enkhuizen niet zitten.

Zorgen om museale beleving
Uit de zienswijzen die de gemeente heeft ontvangen, blijkt dat de meeste zorgen worden geuit over de toekomst van het Zuiderzeemuseum en de beleving van de bezoekers. Eerder liet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap al weten dat ze een bezwaar gingen indienen. "Wij maken ons zorgen over de museale beleving", vertelde woordvoerder Charlotte Fijnaut tegen NH Nieuws.

Nog meer zorgen om Enkhuizerzand
Ook zijn er zienswijzen ingediend waarin zorgen worden geuit over de toekomstige verkeersdruk, het behoud van de natuur en de waterveiligheid. Verder blijkt uit de reacties dat inwoners van Enkhuizen zich vooral zorgen maken om het behoud van het open karakter van het Enkhuizerzand.Om tafel met betrokken partijen

Het college van B en W heeft in een raadsbrief aan de gemeenteraad laten weten dat ze in de komende periode de zienswijzen gaan behandelen, om tafel gaan met betrokken partijen en eventuele aanpassingen gaan voorbereiden.

Het college wil op 24 september een besluit nemen over het bestemmingsplan Enkhuizerzand.