ENKHUIZEN - Gemeente en ontwikkelaars Timpaan en BPD hebben hun handtekening gezet voor de ontwikkeling van de woonwijk Gommerwijk West-west in Enkhuizen. In het plan ten westen van woonwijk Kadijken komen 510 woningen. Met het sluiten van de overeenkomst gaan de ontwikkelaars de realisatie van het plan voorbereiden.


Naast de gemeente, zijn de ontwikkelaars voor een deel eigenaar van de grond in Gommerwijk West-west. Na verschillende gesprekken zien zowel de gemeente als de ontwikkelaars het als een mooie kans om samen de hele wijk te ontwikkelen. Daarom besloten de partijen de aanpak voor de realisatie van de woningbouw nog dit jaar vast te leggen in een zogenaamde intentieovereenkomst.

Wethouder Franx is blij dat de gemeente nu een overeenkomst heeft gesloten met Timpaan en BPD: “De behoefte aan woningen is groot. Al in 2008 besloot de gemeenteraad dat hier een nieuwe wijk moet komen. In het verlengde van Kadijken zijn in 2012 al 86 woningen gerealiseerd. Mooi dat we nu eindelijk weer een stap verder kunnen.”

Namens de ontwikkelaars benoemt Ingeborg de Jong, directeur van Timpaan, de goede samenwerking met de gemeente: “Samenwerking is van essentieel belang in dit proces. Wij zijn erg blij dat we met deze overeenkomst een belangrijke stap hebben gezet.”

Landelijke uitstraling met verschillende woningtypen

Gommerwijk West-west wordt ontwikkeld in het gebied ten westen van woonwijk Kadijken tussen het Streekbos en de huidige bebouwing. Het noordelijke deel ligt tussen de Haling en het Weelenpad, het zuidelijke deel tussen het Weelenpad en De Gouw.

In het plan komen verschillende woningtypen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen, woningen in en aan het water en appartementen. Er komen zowel koop- als huurwoningen. De bedoeling is als eerste het noordelijke deel te ontwikkelen. Daarin komen 233 woningen.

De woonwijk krijgt een landschappelijke uitstraling met veel ruimte, groen en water. Bewoners kunnen rechtstreeks naar het Streekbos varen.

Beroep Raad van State

Op dit moment heeft de gemeente nog wel te maken met ingediend beroep door de ontwikkelaars, bij de Raad van State. De ontwikkelaars geven in hun beroep aan dat de inrichting en de verdeling van de woningen in het plangebied zoals opgenomen in het uitwerkingsbestemmingsplan, beter kan. De gemeente verwacht hierover een uitspraak van de Raad van State in het voorjaar van 2024.

De gemeente en de beide ontwikkelaars wachten deze uitspraak niet af. Ze gaan nu al met elkaar bekijken welke mogelijkheden er zijn om het woningbouwplan zo optimaal te ontwikkelen. Daarbij wordt ook onderzocht of in het zuidelijke deel van het woningbouwplan maatschappelijk voorzieningen zoals een school nodig zijn.

Planning

De planning voor het ontwikkelen van het woningbouwplan is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Als de Raad van State beslist dat woningbouw toch mogelijk blijft, kunnen de ontwikkelaars door met de voorbereidingen. In de eerste helft van 2025 kan dan worden gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase.

Op dit moment is het nog niet mogelijk dat men zich als geïnteresseerde kan aanmelden. Zodra dat wel kan, zal de gemeente dit bekend maken.