ENKHUIZEN - Zo’n 30 veteranen hebben met hun partner een mooie dag beleefd tijdens de 13e lokale Veteranendag in Enkhuizen. Elk jaar nodigt de gemeente alle geregistreerde in Enkhuizen woonachtige veteranen uit voor deze dag (laatste zaterdag van juni). Organisator Jicky van Lienen van de gemeente Enkhuizen geeft antwoord op 4 vragen:

Wat is een veteraan?
“Veteranen worden namens de Nederlandse samenleving ingezet in oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Nederland heeft sinds 1940 ruim 650.000 militairen ingezet tijdens 3 oorlogen en bijna honderd vredesmissies. De registratie van alle veteranen in Nederland wordt landelijk bijgehouden via het Veteraneninstituut in Doorn.“

Waarom is er een Veteranendag?
“Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni is de Nederlandse Veteranendag. De samenleving en de Nederlandse overheid tonen hun erkenning en begrip voor het werk dat veteranen verrichten. Er is een grote manifestatie in Den Haag, maar veel gemeenten organiseren ook een eigen veteranendag. Enkhuizen ook sinds 2006.”

Wat gebeurt er deze dag precies in Enkhuizen?
“We starten altijd met koffie en gebak. Daarna lopen we met z’n allen naar het Indië-monument waar de Last Post wordt gespeeld, we leggen kransen en de burgemeester houdt een toespraak. Vervolgens lopen we terug voor een gezamenlijke lunch. Er is dan voor de veteranen volop gelegenheid om te kunnen napraten.”

Wat vinden de Enkhuizer veteranen van deze bijeenkomst?
“Ik merk dat het elk jaar enorm gewaardeerd wordt. Sommigen zijn al behoorlijk op leeftijd, maar zij genieten volop omdat ze andere veteranen spreken.”