WEST-FRIESLAND - Op 6 november 2019 ondertekenden de Stichting Westfriese Bibliotheken en de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec een convenant om de samenwerking in het bibliotheekwerk voort te zetten.

Het convenant geldt voor de periode 2020-2021. Hiermee geven deze Westfriese gemeenten de bibliotheekorganisatie een inhoudelijke en financiële basis om verder te ontwikkelen.

Van aanbodgericht naar vraaggericht
De Stichting Westfriese Bibliotheek heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de transitie van een klassieke bibliotheek naar een maatschappelijke bibliotheek. De bibliotheek is veel zichtbaarder geworden en van aanbodgericht naar vraaggericht gaan werken. Met de ondertekening van het convenant 2020-2021 kan de Stichting Westfriese Bibliotheken dat nog verder uitbouwen.