ENKHUIZEN - De vervolgstappen voor de ontwikkeling van de woonwijk Gommerwijk West-West zijn gezet. Met de vaststelling van het uitwerkingsbestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan door de gemeenteraad van Enkhuizen start de volgende fase voor het bouwen van 510 woningen in deze wijk.

Gommerwijk West-West wordt gerealiseerd in het gebied ten westen van woonwijk Kadijken tussen het Streekbos en de huidige bebouwing. Het noordelijke deel ligt tussen de Haling en het Weelenpad, het zuidelijke deel tussen het Weelenpad en De Gouw.

Verschillende woningtypen
In het plan komen verschillende woningtypen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen, woningen in en aan het water en appartementen. Daarvan is uiteindelijk 20 % sociale huur/- koop, 40 % woningen in het middensegment en 40% in het hogere segment.

In de komende fase wordt eerst de te volgen ontwikkelstrategie bepaald. Vervolgens kunnen de voorbereidingen van het bouwrijp maken starten van de eerste bouwfase die bestaat uit het noordelijke deel. Daarin komen 233 woningen verdeeld in 41 sociale huurwoningen, 20 vrije sector huurwoningen, 91 middeldure koopwoningen en 72 dure koopwoningen.

Landschappelijk uitstraling

De woonwijk krijgt een landschappelijke uitstraling. Dit houdt in dat ruimte, groen, water, recreatie en een ecologische verbinding worden gecombineerd. Zo ontstaat er een nieuw woongebied in een waterrijke parkomgeving. Beide delen worden doorvaarbaar en aangesloten op omliggende vaarroutes. Bewoners kunnen rechtstreeks naar het Streekbos varen.

Bouwen in fasen

De vraag naar uitbreiding van de woningvoorraad in Enkhuizen is groot. Het realiseren van nieuwe woningen is daarom een speerpunt van het gemeentebestuur. Al in 2008 besloot de gemeenteraad dat er een nieuwe woonwijk moest komen in Enkhuizen met ten hoogste 700 woningen. Met de vaststelling van het zogeheten moeder-bestemmingsplan Gommerwijk West-West werd daarmee de eerste stap gezet. Wethouder Franx is blij dat de gemeente nu verder kan met het woningbouwplan: “Met de ontwikkeling van het noordelijke en zuidelijke deel van Gommerwijk West-West kunnen we een mooie woonwijk realiseren om te voldoen aan de grote vraag naar zowel sociale huurwoningen als middeldure en dure koopwoningen.”

Gommerwijk West-West wordt ontwikkeld in verschillende fasen. Het woningbouwplan in het verlengde van Kadijken is in 2012 als eerste fase al gerealiseerd met 86 woningen. In 2019 begonnen de concrete voorbereidingen voor de verdere uitwerking van het bestemmingsplan voor de rest van het plangebied.

Planning
Met het vaststellen van het uitwerkingsbestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan door de gemeenteraad op 21 juni 2022 is de officiële planologische procedure afgerond. De vervolgstap is nu gericht op het zo snel mogelijk bouwrijp maken van de eerste fase. De gemeente verwacht in 2023 hiermee te kunnen starten. Het streven is dat in 2024 het vergunningstraject kan beginnen voor de bouw van de woningen.

Plan inzien
Belangstellenden kunnen de plannen inzien. De documenten zijn te vinden op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het uitwerkingsbestemmingsplan is NL.IMRO.0388.UWPGommerwijkww-VA01 en het bijbehorende exploitatieplan is NL.IMRO.0388.EPGommerwijkww-VA01.
Op dit moment is het nog niet mogelijk dat men zich als geïnteresseerde kan aanmelden. Zodra dat wel kan, zal de gemeente dit bekend maken.