ENKHUIZEN - Na intensieve besprekingen over de herontwikkelingsplannen voor recreatiegebied Enkhuizerzand, hebben het college van burgemeester & wethouders en EuroParcs Enkhuizer Strand BV (EES) overeenstemming bereikt over het herstellen van een evenwichtige verdeling van rechten en plichten. Ook de gemeenteraad stemt in met de overeenkomst. Onderdeel van de afspraken is de overname en exploitatie van het zwembad. Met de vaststelling van deze afspraken kan de herontwikkeling van het recreatiegebied Enkhuizerzand echt van start.

Al eerder, in december 2022, kwamen beide partijen tot een hoofdlijnenakkoord. Dat is nu uitgewerkt tot een gedetailleerde vaststellingsovereenkomst. Zodra de vereiste vergunningen zijn afgegeven kan EES starten met de aanleg van een vakantiepark en het verbeteren van het openbaar gebied. Onderdeel van de overeenkomst is ook dat EES het in het gebied gelegen zwembad overneemt en verduurzaamt. Daarbij blijft het zwembad voor inwoners en verenigingen uit Enkhuizen toegankelijk en blijven de zwemlessen bestaan, voor tenminste 30 jaar. Ook het openbaar gebied, zoals het strand en de wandelpaden blijven voor iedereen toegankelijk.

Openbaarmaking stukken

Samen met het instemmen met de vaststellingsovereenkomst heeft de gemeenteraad ook besloten om de geheimhouding op te heffen die hij zichzelf had opgelegd in dit dossier. Dat betekent dat zowel het hoofdlijnenakkoord als de vaststellingsovereenkomst nu openbaar beschikbaar zijn, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. Hiermee geeft de raad inzicht in de gemaakte afspraken tussen beide partijen.

Deze stukken laten ook zien dat door de gemaakte afspraken er jarenlang een positief saldo voor het recreatiegebied op de gemeentelijke begroting zal staan.

Positieve effecten herontwikkeling

Nu de gemeenteraad akkoord is, kan de vaststellingsovereenkomst getekend worden. Vervolgens kan de herontwikkeling van het recreatiegebied Enkhuizerzand van start gaan. De uitvoering van de herontwikkelingsplannen leidt tot een opgeknapt openbaar gebied met een uitgebreid strand en een kustboog. Het zwembad wordt verduurzaamd en blijft open waarbij de publieke voorzieningen, zoals zwemles, in stand blijven. Inwoners kunnen gebruik blijven maken van het strand, openbaar gebied en het zwembad. Daarnaast zullen de ondernemers in Enkhuizen profiteren van de spin-off waarvoor het gebied zorgt. Voor EES biedt de herontwikkeling het vooruitzicht om exploitant te worden van een modern vakantiepark met aantrekkingskracht op vakantiegangers en toeristen