ENKHUIZEN - Tijdens een ingelast overleg met de gemeenteraad heeft wethouder Franx de raad geïnformeerd over de afspraken die zijn gemaakt met de directie van EuroParcs. In de loop der tijd zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in de plannen voor de herontwikkeling van het Enkhuizerzand. Met de nieuwe afspraken ontstaat een evenwichtige verdeling van de voor- en nadelen van deze wijzigingen. Er is onder meer gesproken over het voornemen dat het eigendom en de exploitatie van het openbare zwembad over zal gaan naar EuroParcs.

In de loop der tijd zijn er verschillende aanpassingen gemaakt in de plannen voor de herontwikkeling van het Enkhuizerzand. Daarnaast heeft de uitspraak van de Raad van State ertoe geleid dat het bestemmingsplan op een paar onderdelen aangepast moest worden. EuroParcs en de gemeente Enkhuizen vonden het wenselijk hun afspraken over de gebiedsontwikkeling te actualiseren, met als doel om tot een evenwichtige verdeling te komen van de voor- en nadelen van al deze wijzigingen.

Door de uitspraak van de Raad van State kan het beoogde vakantiepark pas in gebruik worden genomen na de aanpassing van het bestemmingsplan. Door het aangepaste bestemmingsplan vast te stellen heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de voortgang van Enkhuizerzand.

Evenwichtige verdeling

Gemeente Enkhuizen en EuroParcs hebben afgesproken dat (i) de aanleg van de convexe kustboog uitgevoerd kan worden zodra de vergunningen daarvoor zijn verstrekt; (ii) de rest van het openbaar gebied kan worden ontwikkeld en afgerond, ook als er nog geen vergunning voor de kustboog is. Delen van het openbaar gebied zullen zo mogelijk in 2023 opgeleverd worden; en (iii) met de realisatie van het vakantiepark parallel kan worden gestart. Daarvoor hoeft niet te worden gewacht tot het openbaar gebied klaar is. Bovendien zijn afspraken gemaakt over eigendom en exploitatie van het openbare zwembad; het voornemen is dat dit wordt overgenomen door EuroParcs.

Wethouder Franx: ‘We zijn heel blij dat we door deze afspraken een evenwichtige verdeling in de onderlinge afspraken en verhoudingen hebben kunnen bereiken en kijken met vertrouwen uit naar de toekomst. We hopen dat de inwoners en ondernemers van Enkhuizen zo snel mogelijk de vruchten kunnen plukken van een vernieuwd recreatiegebied Enkhuizerzand.’

Openbaar zwembad
In het kader van de herontwikkeling van het Enkhuizerzand was afgesproken dat EuroParcs zou onderzoeken of zij het eigendom en de exploitatie van het zwembad (voor het brede publiek en voor de gasten van het nieuw te ontwikkelen vakantiepark en de camping) op zich zou willen nemen. Onderdeel van de nieuwe afspraken is dat EuroParcs het voornemen heeft om het eigendom, de exploitatie en het personeel van het zwembad van de gemeente overneemt. Het zwembad kent nu een structureel exploitatietekort en heeft dringend behoefte aan een kwaliteitsimpuls om het eigentijds en aantrekkelijker te maken. Ook is een duurzaamheidsslag nodig in de vorm van energietransitie, isolatie, waterbesparing etc.

EuroParcs directeur Andries Bruil: ‘Wij zijn uiterst tevreden over de afspraken die de onderlinge verstandhouding en afspraken in balans hebben gebracht om project Enkhuizerzand verder tot uitvoering te brengen. Als onderneming hebben wij ervaring met de exploitatie van zwembaden, maar ook ervaring met de transitie naar een eigentijds en duurzaam zwembad.’

Het voordeel voor de gemeente is niet alleen dat EuroParcs de exploitatie zal overnemen, maar ook dat de publieke toegankelijkheid van het zwembad langjarig behouden blijft. De inwoners en verenigingen van Enkhuizen kunnen op de voor hen vertrouwde wijze gebruik blijven maken van het zwembad.

Hoe verder

De voorgenomen overname van het zwembad is al besproken met het stichtingsbestuur van het zwembad. Het stichtingsbestuur is enthousiast over de voorgenomen koers voor de toekomst. De komende maanden wordt o.a. gewerkt aan de nadere uitwerking van het voornemen tot overname van het zwembad.