ENKHUIZEN - De gemeenteraden van zowel Enkhuizen als Stede Broec zijn op 23 september geïnformeerd over de beoogde gebiedsontwikkeling Florapark / Westeinde-Zuid.


Een woningbouwontwikkeling over de grenzen van beide gemeenten heen, waarbij ook meerdere ontwikkelaars zijn betrokken. Met deze introductie aan de raden is een eerste stap gezet, al wordt de feitelijke start van de woningbouw niet eerder verwacht dan eind 2023 / begin 2024.

Kansrijke locatie

Het ontwikkelgebied omvat een totale oppervlakte van 19 hectare, ligt ten zuiden van de Hoofdstraat en Westeinde, en wordt begrensd door zaadbedrijf Incotec, de spoorlijn en de Broekerhavenweg (zie kaartje). De ligging nabij NS-station Bovenkarspel-Flora maakt de locatie extra kansrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het gebied het beste ontsloten kan worden aangezien de bestaande wegencapaciteit dan niet meer voldoende is. Beoogd wordt een woningbouw-programma in diverse prijsklassen.

Programma van Eisen

Voor het zo ver is, zal er overleg gevoerd worden met alle betrokkenen in het gebied, de bewoners, de provincie en andere belanghebbenden. Er zullen nog veel keuzes gemaakt moeten worden. De raden van de beide gemeenten zullen uiteindelijk een Programma van Eisen vaststellen, de randvoorwaarden waar de locatie aan moet voldoen.