ENKHUIZEN - Organiseert u als sportvereniging, sportaanbieder of andere (maatschappelijke) partij graag activiteiten die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat? Vanuit het Sport- en Beweegakkoord Enkhuizen is extra subsidie vrijgemaakt om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Sportverenigingen, -aanbieders en andere organisaties met een maatschappelijke rol of ambitie in de gemeente kunnen hier aanspraak op maken.


Het doel van het Sportakkoord is om de sport een impuls te geven en te versterken, innovaties aan te jagen en de maatschappelijke functie van sport en bewegen (nog) beter in te vullen. Daarnaast is het uitgangspunt om meer inwoners van Enkhuizen met plezier te laten sporten en bewegen. Het akkoord is dan ook van en voor iedereen!

In het akkoord zijn drie ambities uitgewerkt, namelijk:

  1. Werken aan een toekomstbestendige sportinfrastructuur
  2. Gezamenlijk sportaanbod op de kaart
  3. Jeugd in beweging!

Aanvragen subsidie

Heeft u of uw vereniging/sportaanbieder een mooi initiatief en wilt u daarvoor graag een beroep doen op een subsidie, vul het aanvraagformulier dan voor 1 december in. Het aanvraagformulier is op te vragen door een e-mail te sturen naar sportakkoordenkhuizen@outlook.com.

De kerngroep gaat begin december in overleg en maakt daarna bekend maken welke partijen de subsidie in ontvangst mogen nemen.

Samenwerking belangrijk

Sportorganisaties en -aanbieders die de samenwerking zoeken met andere partijen maken de meeste kans op de subsidie. Denk hierbij aan een officiële opening van het seizoen, samenwerking met andere partijen (zorg, welzijn, sport, ect.) of het opzetten van een nieuw beweegaanbod voor een nieuwe doelgroep. Maar ook vraagstukken rondom de inzet van vrijwilligers, ledenbinding of het bijdragen aan een gezonde sportkantine kunnen prima initiatieven zijn. Het hoeft geen groot initiatief te zijn, als het maar positief bijdraagt aan sporten en bewegen binnen onze gemeente.

Bijeenkomst: U komt met een idee en gaat weg met een aanvraag!

Wilt u meer informatie over het invullen van het aanvraagformulier, de kerngroep helpt u daar graag bij. Dinsdag 2 november om 19.30 uur is er een bijeenkomst waarin wij hier meer over vertellen. U komt met een idee en gaat weg met een aanvraag!

Graag aanmelden door een e-mail te sturen naar sportakkoordenkhuizen@outlook.com

.