ENKHUIZEN - De afgelopen maanden heeft EuroParcs veel werk verricht om het gedeelte van het Enkhuizerzand waar het vakantiepark komt, bouwrijp te maken. Inmiddels is de bouwvergunning voor de bouw van 126 vakantiewoningen onherroepelijk en kan de bouw van de vakantiewoningen daadwerkelijk starten. Voor 26 recreatiewoningen vraagt EuroParcs een aanvullende vergunning aan. Deze woningen vervangen woningen van een ander type. Met de bouw van het vakantiepark wordt de verbetering van het hele recreatiegebied in gang gezet. Inwoners, bezoekers van de stad en gasten van het vakantiepark kunnen binnen een paar jaar van het opgeknapte recreatiegebied genieten.

Bouwweg vervangt Kooizandweg

Het bouwterrein is afgezet met bouwhekken, zodat de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein op een veilige manier kunnen plaatsvinden. De oude, bestaande Kooizandweg is daardoor voorbij Sprookjeswonderland afgesloten voor verkeer. De dienstingang van het Zuiderzeemuseum is bereikbaar via de aangelegde bouwweg, die is voorzien van openbare straatverlichting.

Planning werkzaamheden vakantiepark

Oude verhardingen, zoals wandel- en fietspaden zijn verwijderd en worden verwerkt als basis voor de nieuwe wegen. Ook zijn de eerste bouwkavels al ontgraven, zodat al meer beeld ontstaat hoe de vakantiewoningen komen te staan. Op korte termijn start EuroParcs met de heiwerkzaamheden van de fundatiepalen. Begin juli zullen de eerste woningen worden geplaatst. Naar verwachting zal het totale project inclusief het openbaar recreatiegebied en de kustboog in 2026 afgerond kunnen worden.

Overige werkzaamheden

Naast het zwembad is een tijdelijke receptie geplaatst. Deze is nu in gebruik als receptie voor de camping. De tijdelijke fietsenstalling die bij de camping staat, wordt binnenkort verplaatst naar het zwembad. Zo komt er ruimte beschikbaar voor het nieuwe strandpaviljoen.

Wilt u meer informatie over de ontwikkeling van het recreatiegebied en hoe het er uit komt te zien, kijkt u dan op de projectpagina over het Enkhuizerzand.