ENKHUIZEN - De afgelopen weken hebben honderden Enkhuizers de vragenlijst ingevuld over welke kwaliteiten en eigenschappen de nieuwe burgemeester van Enkhuizen zou moeten hebben. Dank voor het invullen!

De gemeenteraad heeft mede op basis van deze input een profielschets vastgesteld. Hiermee is, sinds maandag 14 mei, is de burgemeestersvacature opengesteld. De provincie Noord-Holland begeleidt het traject. Sluiting sollicitatietermijn is 4 juni 2018.

Vertrouwenscommissie
Vervolgens spreekt de commissaris van de Koning met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Aanbeveling
Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.

De benoeming van de nieuwe burgemeester kan naar verwachting in november plaatsvinden.