ENKHUIZEN - Het college van B&W heeft besloten een beleidsregel vast te stellen die tijdelijk uitbreiding of vestiging van terrassen bij horecabedrijven mogelijk maakt zonder de vereiste vergunningen. Het college wil zo bekijken of tijdelijke grotere terrassen passend zijn binnen de gemeente Enkhuizen vooruitlopend op het nieuwe beleid rondom terrassen.

Heb beleid is nu al van kracht. Al moet het besluit formeel nog wel gepubliceerd worden. Dat gebeurt begin volgende week. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen als ze een groter terras willen. Er zullen wel leges en precario worden geheven op de vergrote terrassen.

Wens uit collegeakkoord
In het coalitieakkoord van Enkhuizen is aangeven dat het college streeft naar een Enkhuizen wat het hele jaar rond een gastvrije (toeristenstad is waar kwaliteit gaat voor kwantiteit. Het college wil daarom de mogelijkheid creëren voor winterterrassen en verruiming van de reguliere terrassen, met een kwaliteitsbeeld dat gekoppeld is aan het erfgoedbeleid van Enkhuizen. Dit zal vormgegeven worden in beleid rondom terrassen. Vooruitlopend hierop wil het college starten met het experimenteren rondom grotere terrassen om te kijken of dit passend is binnen de gemeente Enkhuizen en wat de impact is op de openbare ruimte.

Enkhuizen is een bruisende stad, met een aantrekkelijk aanbod aan terrassen. In de zomermaanden genieten er honderden mensen van de sfeer en de evenementen. De terrassen zijn belangrijk, niet alleen vanuit hun aantrekkingskracht op toeristen, maar ook vanuit economisch, recreatief en esthetisch oogpunt. Ze zorgen voor levendigheid in de stad en dragen bij aan een bloeiende economie. Dat heeft ook weer een positieve invloed op omringende (horeca)ondernemers.