ENKHUIZEN - Komende tijd zet de gemeente de eerste stappen richting een programma van eisen voor woningbouw en openbare ruimte op het (deels braakliggend) terrein aan de Hoogstraat en Zilverstraat.

De aftrap hiervan vindt plaats op maandag 1 maart, met een informatieavond voor omwonenden.

De gemeente werkt in samenwerking met de omgeving toe naar een programma van eisen voor woningbouw en vernieuwing van de openbare ruimte aan de oostzijde van Enkhuizen. De ontwikkellocatie bestaat globaal uit het gebied aan de Hoogstraat/Zilverstraat en de Oosterhaven; het huidige stadskantoor en het braakliggende terrein.

Wensen en ideeën
Uitvoering van het plan is nog ver weg; het project zit nu in de voorbereidingsfase. In deze fase wordt alle benodigde informatie verzameld om uiteindelijk te komen tot een Programma van Eisen. In een Programma van Eisen staan de uitgangspunten voor het ontwerp, maar ook wensen en ideeën van bewoners en belangstellenden.

Omwonenden en andere betrokkenen worden uitgenodigd mee te denken over verschillende onderwerpen zoals de openbare ruimte, verkeer, parkeren en bouwvorm (passend in de oude binnenstad).