ENKHUIZEN - De eerste Oekraïense ontheemden zijn vanaf de noodopvanglocatie in Hoogkarspel naar de nieuwe opvanglocatie in de Immerhornpolder in Enkhuizen verhuisd. Het wijkje van 39 superflexwoningen op het achterste voetbalveld biedt 180 opvangplaatsen en wordt het nieuwe onderkomen voor een deel van de Oekraïense ontheemden van de noodopvanglocaties in Hoogkarspel en de ijsbaan in Enkhuizen. Vandaag overhandigde wethouder Jan Franx de huissleutel aan een van de nieuwe bewoners.


Op het terrein staan twee-, vier- en zespersoonswoningen, een centraal gebouw met een plek voor de locatiebeheerder, een gezamenlijke ruimte voor activiteiten en ruimte voor wasmachines.

Snelle oplevering door gezamenlijke inzet

Eind oktober begonnen de werkzaamheden. Dertig bedrijven hebben hard gewerkt om voor de kerst de eerste bewoners een nieuwe woonplek te geven. Hiervoor is veel werk verricht: de grond is bouwklaar gemaakt, kabels voor stroom en internet gelegd, nieuwe riolering, twee straatjes aangelegd en de woningen geplaatst. Wethouder Jan Franx: “We zijn er enorm trots op dat de nieuwe opvanglocatie zo snel, binnen 2 maanden, is gerealiseerd. Het is een enorme prestatie om dat voor elkaar te krijgen. Zonder de bereidheid van s.v. Enkhuizen, samenwerking met Welwonen en Europarcs, de inzet van zo veel bedrijven en het harde werk - zelfs in het weekend - was dit niet gelukt.”

Tijdelijke opvang; flexwoningen later naar woningzoekenden en spoedzoekers

Welwonen heeft de woningen van Europarcs gekocht. De gemeente huurt de flexwoningen van Welwonen om Oekraïense ontheemden op te vangen. De opvang van de Oekraïners duurt twee tot maximaal drie jaar. Als de opvang eindigt, neemt Welwonen de woningen op in haar eigen woningenbestand. De woningen worden dan ingezet voor het huisvesten van reguliere woningzoekenden en spoedzoekers. De superflexwoningen kunnen 10 jaar blijven staan.

Ontmanteling noodopvanglocatie ijsbaan

Als begin januari 2024 ook de bewoners vanaf de noodopvanglocatie op de ijsbaan in Enkhuizen zijn verhuisd naar de Immerhornpolder, starten de werkzaamheden voor de ontmanteling van die noodopvanglocatie. De meeste werkzaamheden zijn voor de zomer van 2024 afgerond. Het herstellen van het groen kan door weersomstandigheden ook nog na de zomervakantie plaatsvinden.

Noodopvanglocatie De Gouw in Hoogkarspel voortgezet

De noodopvanglocatie aan de Gouw in Hoogkarspel wordt voorlopig in de huidige vorm voortgezet.