ENKHUIZEN - Onze regio werkt aan (meer) duurzame energie, onder andere met zonneweides en windmolens. Dit kan allerlei vragen opwekken: hoe passen we wind- en zonne-energie in het bestaande landschap in? Het ‘Beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland’ geeft antwoord op die vragen.

Geef uw reactie

Het beleidskader ligt ter inzage en als u wilt kunt u hierop reageren. Dit kan tot 15 maart. Kijk voor meer informatie op: www.samenenduurzaam.nl