ENKHUIZEN - De coalitie in de gemeenteraad van Enkhuizen is er uit. De onderhandelingen zijn succesvol afgerond en er is een coalitieakkoord opgesteld. De coalitie zal bestaan uit de vier partijen: Enkhuizen Vooruit!, de SP, het CDA en Nieuw Enkhuizen.


Gemeente Enkhuizen staat de komende jaren voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dat vraagt om een stabiel en daadkrachtig bestuur. Het is mede daarom dat de lokale partij Nieuw Enkhuizen zich heeft aangesloten bij de eerder bekend gemaakte coalitiepartijen. Hiermee komt deze coalitie op een meerderheid van 9 van de 16 zetels in de Enkhuizer gemeenteraad. De raadszetel van het onlangs overleden raadslid Segerius blijft leeg.

Coalitieakkoord

Het resultaat van de onderhandelingen is het coalitieakkoord: ‘Met LEF Sociaal & Zakelijk Vooruit!’. De titel van het coalitieakkoord weerspiegelt de insteek die de partijen hebben gekozen voor de komende jaren. Het sociale kan niet zonder het zakelijke en zonder beiden komt niets of niemand vooruit. In de raadsvergadering op 31 mei presenteren de partijen hun coalitieakkoord.

Het coalitieakkoord vormt de basis voor het nog uit te werken college uitvoeringsprogramma (CUP). Bij die verdere uitwerking komen de prioritering en financiële doorrekening aan de orde. Via wijkconsultaties zal het college inbreng vragen van de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties.

Ondanks de meerderheid in de gemeenteraad rekent deze coalitie de komende vier jaar op de inbreng van de overige partijen in de gemeenteraad. Zo kunnen zwaarwegende en soms ingrijpende voorstellen mogelijk met brede steun aangenomen worden. De vier partijen zien uit naar een constructieve samenwerking in een prettige sfeer om Enkhuizen te kunnen laten floreren ondanks de uitdagende tijden die ons te wachten staan.

Beoogd wethouders

De partijen dragen in totaal drie wethouders voor. Namens Enkhuizen Vooruit! en Nieuw Enkhuizen wordt de heer Jan Franx voorgedragen als wethouder. De SP draagt de heer Wim Hoogervorst voor als hun kandidaat en het CDA de heer Win Bijman. In de raadsvergadering van 31 mei zullen zij na instemming van de raad worden beëdigd door burgemeester Eduard van Zuijlen.

De portefeuilleverdeling op hoofdlijnen:

  • Enkhuizen Vooruit!/Nieuw Enkhuizen: Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, Duurzaamheid en milieu, toerisme
  • SP: Onderwijs, Sociaal Domein, Kunst & Cultuur
  • CDA: Financiën, Economie, Verkeer, bereikbaarheid en parkeren, Sport en accommodatiebeleid

De definitieve verdeling zal in het constituerend beraad worden vastgesteld waarbij ook de portefeuilleverdeling van de burgemeester als voorzitter van het college wordt betrokken.