STEDE BROEC - Ieder jaar onderzoekt de gemeente de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze inwoners vinden van de geboden ondersteuning en diensten. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan.

Vragenlijst
Het onderzoek gebeurt met een vragenlijst die u per post ontvangt. U kunt de vragenlijst retourneren in de bijgevoegd antwoordenveloppe. Als u de vragenlijst liever per computer wilt invullen kan dat ook. De instructies staan in de brief die u bij de vragenlijst ontvangt. De vragenlijst wordt gestuurd naar inwoners met een Wmo voorziening (scootmobiel, begeleiding, hulp bij het huishouden etc.).

Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen, zo kunnen we de antwoorden met andere gemeenten en van voorgaande jaren goed vergelijken.

BMC Onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door BMC onderzoek. Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld. Wanneer u nog vragen heeft over dit onderzoek, kunt u op werkdagen contact opnemen met BMC Onderzoek. U kunt BMC Onderzoek bereiken via telefoonnummer (070) 310 3850 van 10:00 tot 15:00 uur.

Meer over de resultaten van 2016: Cliëntervaringsonderzoek 2016