ENKHUIZEN - Burgemeester Eduard van Zuijlen heeft besloten om op en rondom het Koperwiekplein tijdelijk camera’s te laten plaatsen. Dit besluit komt voort uit de motie van de gemeenteraad waarin de raad vraagt de mogelijkheden van cameratoezicht te onderzoeken. De komende maanden worden er drie camera’s rondom en op het Koperwiekplein geplaatst. Het cameratoezicht is in eerste instantie voor maximaal 2 jaar, daarna bepaalt de burgemeester in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie of het cameratoezicht verlengd wordt.

Cameratoezicht is één van de onderdelen van het handhavingsbeleid. Voor het onderzoek naar de mogelijkheden van cameratoezicht is contact geweest tussen politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester. Uit cijfers van de politie bleek dat er op en rondom het Koperwiekplein de afgelopen twee jaar 131 meldingen, 42 aangiftes en 18 aanhoudingen zijn geweest. Het gaat hierbij over onder andere: jeugdoverlast, geweldsincidenten, vuurwerkoverlast en diefstal.

Locatie camera’s

Er worden drie camera’s rondom het Koperwiekplein geplaatst. Aan de Meeuwenlaan, tegenover de hoofdingang van het winkelcentrum, komt één camera. De overige twee camera’s komen aan de achterkant van het winkelcentrum, rondom het parkeerterrein. De camera’s worden opgehangen aan de lichtmasten.

De camera’s nemen alleen beelden op van de openbare ruimte. De politie slaat de camerabeelden 28 dagen op en bekijkt deze achteraf, als er een incident heeft plaats gevonden. De gemeente heeft geen toegang tot de camerabeelden.

Evaluatie

De inzet van het cameratoezicht wordt steeds geëvalueerd. De eerste evaluatie vindt na 6 maanden plaats en de tweede evaluatie vindt plaats vlak voor het verstrijken van de 2 jaar. De uitkomst van de tweede evaluatie is bepalend voor een mogelijke verlenging van het cameratoezicht. De burgemeester neemt daarover in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie een besluit.