ENKHUIZEN -Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan Hans Langbroek de gouden stadsspeld uit te reiken vanwege zijn jarenlange en grote betekenis voor het Enkhuizer stadsbestuur. Hans is getroffen door een ongeneeslijke ziekte.

Als oprichter en politiek leider van de partij Het Enkhuizer Alternatief (HEA) heeft hij vanuit een groene en sociale visie op de stad 20 jaar lang grote invloed gehad op de politieke keuzes die in Enkhuizen zijn gemaakt. De gouden speld met de drie haringen is hem vanmiddag in kleine kring thuis door burgemeester Eduard van Zuijlen uitgereikt. Hij was hiermee zichtbaar zeer verguld.