ENKHUIZEN - De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben hun handen ineengeslagen om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Dit doen we vooral dankzij de inzet van inwoners en ondernemers. Samen hebben we in rap tempo een groot aantal vluchtelingen opgevangen: er zijn inmiddels ruim 200 mensen die zo binnen onze gemeenten een veilig onderdak hebben gevonden. Hiermee voldoen we in ruime mate aan het verzoek van het kabinet voor de opvang op korte termijn. De vluchtelingen hebben onderdak bij gastgezinnen, in hotels of in recreatiewoningen en zijn gelijk verdeeld over de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Bijeenkomsten

We hebben regelmatig contact met de gastgezinnen en vluchtelingen om hun vragen te beantwoorden. We werken hierin samen met het Vrijwilligerspunt. Daarbij komt dat er ook steeds weer nieuwe informatie beschikbaar is (van rijksoverheid en de veiligheidsregio) die we met de gastgezinnen en vluchtelingen willen delen. Daarom organiseerden we vrijdag 25 en zaterdag 26 maart in elke gemeente een bijeenkomst, waar de burgemeesters vluchtelingen en gastgezinnen verwelkomden. Er is informatie gegeven en er was tijd en ruimte voor ontmoeting. Rataplan doneerde speelgoed zodat de kinderen zich konden vermaken tijdens de bijeenkomsten. De kinderen mochten het speelgoed na afloop meenemen. Kortom, ook hier werd de gezamenlijke inzet zichtbaar.

Burgemeesters Ronald Wortelboer, Eduard van Zuijlen en Michiel Pijl zien in alle gemeenschappen de indrukwekkende inzet van inwoners en ondernemers. Gezamenlijk laten ze weten: “Wij zijn enorm dankbaar. Het is fantastisch om te zien dat zo veel mensen zo betrokken zijn en willen helpen. Door onderdak te bieden, door geld en hulpgoederen in te zamelen, door te zorgen dat vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten en nog zo veel meer.” De burgemeesters zijn eensgezind in hun lof.

Meer nodig dan onderdak

De opvang van vluchtelingen is een enorme operatie voor de gemeenten. Het gaat daarbij om het organiseren van locaties waar de vluchtelingen kunnen verblijven. De gemeente regelt de matches, zodat mensen op een passende plek komen en omgekeerd zodat gastgezinnen mensen ontvangen die passen bij wat zij kunnen bieden. Ook regelen we zorg, medische hulp, inkomen en onderwijs voor de vluchtelingen en hun kinderen. We werken samen met diverse maatschappelijke organisaties, de veiligheidsregio en de rijksoverheid om deze ondersteuning zo snel en goed mogelijk te regelen.

Hoe verder?

Het verblijf bij gastgezinnen, hotels en in recreatiewoningen is voor de korte termijn. Voor de middellange termijn onderzoeken we mogelijke locaties waar de vluchtelingen, als het nodig is, minimaal 6 maanden kunnen blijven. Daarbij zoeken we naar oplossingen die geen beroep doen op het bestaande woningaanbod. Zodra hierover meer bekend is, informeren we hierover.