DRECHTERLAND - De drie partijen zijn er uit in Drechterland. CDA, VVD en PDL hebben een bestuursakkoord gesloten. De titel luidt: ’Bouwen aan een vitaal Drechterland.’ Dit akkoord wordt op maandag 23 april bekrachtigd tijdens de raadsvergadering. Dan zullen ook de drie wethouders worden benoemd en beëdigd. De eerste collegevergadering in nieuwe samenstelling is op dinsdag 24 april.

Maatschappelijk akkoord
Vijf maatschappelijke opgaven vormen de basis van dit akkoord waarbij vertrouwen en verbinden als essentiële elementen worden genoemd. De komende maanden gaat het college, met dit akkoord in de hand, in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Op basis van hun ideeën en inbreng wordt dan een zogenaamd maatschappelijk akkoord opgesteld.

Collegeprogramma
Het is de ambitie van het college om dit maatschappelijk akkoord op 9 juli aanstaande, tegelijkertijd met de Kadernota, aan de raad voor te leggen. Dit maatschappelijk akkoord wordt vervolgens uitgewerkt in een collegeuitvoeringsprogramma dat op 29 oktober aanstaande, tegelijkertijd met de programmabegroting, aan de raad wordt gepresenteerd.

Dirk te Grotenhuis: “In een goede sfeer en met inhoudelijke discussie is er met dit bestuursakkoord een mooie aanzet gemaakt om de komende vier jaar samen met onze inwoners en alle partijen in de raad verder bouwen aan een vitaal Drechterland.”

Portefeuilleverdeling
Elke partij levert een fulltime wethouder in het nieuwe college: Dirk te Grotenhuis namens het CDA, George Besseling namens de VVD en Jeroen Broeders debuteert namens PDL als wethouder in het college. De portefeuilleverdeling zal voor de heren Te Grotenhuis en Besseling in grote lijnen overeen komen met de vorige periode. De belangrijkste portefeuilles zijn het Sociale domein en welzijn voor Dirk te Grotenhuis en Ruimtelijk ordening en volkshuisvesting voor George Besseling. Jeroen Broeders neemt de portefeuilles Financiën en Openbare Ruimte voor zijn rekening. Burgemeester Michiel Pijl krijgt deze periode Recreatie & toerisme en Vluchtelingenwerk toegevoegd aan zijn portefeuille.