ENKHUIZEN - In opdracht van de gemeente Enkhuizen worden in de periode van 3 dec tot en met 14 december, indien de weersomstandigheden dit toelaten baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Het betreft een gedeelte van de watergang langs de Dirk Wierengastraat. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door Baggerbedrijf Zwart Infracare. Om deze baggerwerkzaamheden over de gehele breedte van de watergang mogelijk te maken is het wenselijk dat de aanlegsteigers die nu aanwezig zijn tijdelijk worden verwijderd, zie bijgaande tekening met de rode kruisjes.