ENKHUIZEN - Vanaf maandag 2 juli wordt er gestart met baggerwerkzaamheden in het Schootsveld en de vijver in het Wilhelminaplantsoen.

De werkzaamheden stonden in het voorjaar gepland, maar door de aanwezigheid van broedende vogels zijn de werkzaamheden naar juli verschoven.

De werkzaamheden in het Wilhelminaplantsoen kunnen tijdelijk overlast opleveren voor de wandelaars. De fonteinspuiters in de watergang worden tijdelijk verwijderd.