GROOTE BROEK - De heer Hensbergen uit Grootebroek overleefde in 1986 een ongeluk op de A7 door snel handelen van zijn redders. Op 12 oktober 2017 heeft burgemeester Posthumus een tweetal redders geëerd met een eremedaille van de Stichting Carnegie Heldenfonds. Met dit eerbetoon dankte de heer Hensbergen de heren Van der Meer (postuum) en Wals na al die jaren. Na die berichtgeving nam de heer A.N. Timmerman contact met de gemeente op, met informatie over zijn bijdrage aan deze redding. Met deze aanvullende informatie stelde hij ons en de heer Hensbergen alsnog in de gelegenheid om hem te bedanken. De uitreiking van de eremedaille voor de heer Timmerman vond in kleine kring plaats op maandag 18 juni op het gemeentehuis.

De heer Timmerman uit Grootebroek, nu 78 jaar, wilde graag een volledig beeld weergeven van de gebeurtenis van toen, 12 december 1986. Doordat hij gewond was geraakt bij die botsingen, is hij naar het ziekenhuis gegaan en pas later telefonisch kort gehoord. Het onderwerp van dat gesprek was meer de schuldvraag, zodoende is zijn bijdrage nooit goed opgenomen. Het Procesverbaal dat later werd gehanteerd voor de aanvraag van de eremedailles gaf daardoor geen volledig beeld van de situatie. Stichting Carnegie Heldenfonds heeft besloten de heer Timmerman ook een zilveren eremedaille toe te kennen.

De heer Timmerman “Ik heb er toen ook niet lang bij stilgestaan, het was voor mij vanzelfsprekend en lag ook gezien mijn werk voor de hand. Ik ben nu gepensioneerd, maar werkte bij een grote verzekeringsmaatschappij in de buitendienst als schade inspecteur en brandexpert, beschikte over meerder diploma’s op het gebied van brand en ook over enige ervaring met bluswerkzaamheden. Mijn opleiding was er op gericht om schade voor de verzekeringsmaatschappij te voorkomen en dus lag handelen ook geheel in die lijn.”

Redding
Op 12 december 1986 was het erg mistig met zicht van maar 50 meter. Een vrachtauto reed met 120 km per uur in op een stilstaande/langzaam rijdende file door eerdere aanrijdingen. Verschillende auto’s werden daarbij geraakt, maar de auto van de heer Hensbergen vatte vlam. Hij zat klem en kon er niet uitkomen. Door alert en snel handelen wisten de heren Wals, Van der Meer en Timmerman met gevaar voor eigen leven, de zeer verbrande heer Hensbergen uit de auto te redden.

Carnegie onderscheiding
De Nederlandse Stichting Carnegie Heldenfonds (1911) reikt onderscheidingen en beloningen uit aan mensen die met gevaar voor eigen leven iemands leven hebben gered of dat geprobeerd hebben te doen.