ENKHUIZEN - Op dinsdag 26 april heeft burgemeester Eduard van Zuijlen de koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mevrouw Schuijt-van Duijn en de heren Boogaard, Feller en Stomp. De uitreiking vond plaats in de Westerkerk in Enkhuizen. Alle decorandi kregen de versierselen uitgereikt behorend bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hieronder leest u waarom deze inwoners een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.


Mevrouw C.J.G. Schuijt-van Duijn

Mevrouw Schuijt is al sinds 2000 actief binnen de Nationale Vereniging de Zonnebloem. Zij heeft vanaf 2000 tot en met 2014 zo’n 25 vaarvakanties georganiseerd voor langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en lichamelijk hulpbehoevende ouderen. Tijdens deze reizen had mevrouw Schuijt-van Duijn de leiding over een groep vrijwilligers. In hetzelfde jaar is mevrouw gestart in de lokale afdeling Enkhuizen als algemeen vrijwilligster en later als bestuurslid activiteiten. In deze functie organiseert zij samen met andere vrijwilligers diverse activiteiten. Binnen de afdeling Enkhuizen onderhoudt mevrouw Schuijt-van Duijn veel contact met de gasten en met de vrijwilligers. Mevrouw wordt omschreven als een duizendpoot waar elke afdeling van droomt om te verwelkomen binnen hun bestuur.

De heer G.C. Boogaard

De heer Boogaard is zeer actief binnen de kerkelijke gemeenschap in diverse functies als voorzitter kerkenraad, voorzitter van het college van Kerkvoogden, lokaal beheerder van ledenadministratie, lid van de Weldadige Stichting van de Stam, organisator van de zomeravondconcerten en beheerder van de kas van de Raad van Kerken. Daarnaast is de heer Boogaard ook nog zeer actief binnen de voetbalvereniging Dindua, zijn functie binnen deze vereniging is eigenlijk niet onder een noemer samen te vatten. Hij zorgt er voor dat de velden klaar zijn voor de wedstrijden, houdt de kleedkamers schoon, zorgt voor onderhoud en reparaties van het clubgebouw en daarnaast doet hij de administratie voor de klaverjasclub.

De heer R. Feller

De heer Feller is actief geweest in wijkvereniging Gommerwijk, Commissie de Witte Duif, ouderraad van basisschool De Weid, VEK WIK en voetbalcoach. Veel van deze activiteiten hebben in de 80-er jaren plaatsgevonden, soms bij organisaties die nu niet meer bestaan. Vanaf 2000 tot 2020 is de heer Feller nauw betrokken geweest bij de organisatie van Koninginnedag en later Koningsdag, hij organiseerde samen met heel veel vrijwilligers vele activiteiten. Ook was hij betrokken bij de organisatie en uitvoering van het ophalen van het Bevrijdingsvuur in Wageningen.

Daarnaast is hij vanaf 2006 tot heden zeer betrokken bij de Enkhuizer Harddraverijvereniging waar hij de algemene zaken behartigt, in deze functie beheert en onderhoudt de heer Feller het reclamemateriaal, zorgt hij voor voldoende paardensponsors en verzorgt hij de complete catering voor de harddraverijdag. Vanaf 2007 tot heden is hij tevens bestuurslid bij Partycentrum De Nieuwe Doelen. Daar wordt zijn positieve inbreng geroemd op het gebied van PR, personeelszaken en vergaderingen. Niets is hem te veel, men kan altijd een beroep op de heer Feller doen. Hij heeft aangegeven de komende jaren nog actief te willen blijven voor de organisaties in Enkhuizen.

De heer D.J. Stomp

De heer Stomp is raadslid geweest van 3 oktober 2007 tot en met 1 december 2015 en van 14 juni 2016 tot en met 22 maart 2022. Daarnaast is hij de laatste raadsperiode plaatsvervangend voorzitter van de raad geweest. Raadsleden die 12 jaar of langer in de raad zitting hebben gehad komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding.